SPISAK računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda

Servis računara online zakazivanje

RAČUNOVODSTVENI PROPISI

Zakon o računovodstvu https://www.overa.rs/zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji.html
Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-i-formi-obrazaca-finansijskih-izvestaja-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike-primenjuje-se-na-fi-za-2014-g.html
Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-pozicija-u-obrascu-statisticki-izvestaj-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike.html
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-kontnom-okviru-i-sadrzini-racuna-u-kontnom-okviru-za-privredna-drustva-zadruge-druga-pravna-lica-i-preduzetnike.html
Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira https://www.overa.rs/uporedni-pregled-za-preknjizavanje-sa-racuna-prethodnog-kontnog-okvira-na-racune-novog-kontnog-okvira.html
Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica https://www.overa.rs/pravilnik-o-nacinu-priznavanja-vrednovanja-i-prezentacije-i-obelodanjivanja-pozicija-u-pojedinacnim-finansijskim-izvestajima-mikro-i-drugih-pravnih-lica.html
Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzaju-i-formi-obrazaca-finansijskih-izvestaja-za-druga-pravna-lica.html
Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-pozicija-u-obrascu-statisticki-izvestaj-za-druga-pravna-lica.html
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica https://www.overa.rs/pravilnik-o-kontnom-okviru-i-sadrzini-racuna-u-kontnom-okviru-za-druga-pravna-lica-2.html
načinu, postupku i rokovima vođenja knjigovodstvenih evidencija, sprovođenja razdvajanja računa po delatnostima i dostave podataka i dokumentacije za potrebe regulacije https://www.overa.rs/odluka-o-nacinu-postupku-i-rokovima-vodenja-knjigovodstvenih-evidencija-sprovodenja-razdvajanja-racuna-po-delatnostima-i-dostave-podataka-i-dokumentacije-za-potrebe-regulacije.html
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem https://www.overa.rs/pravilnik-o-nacinu-i-rokovima-vrsenja-popisa-i-uskladivanja-knjigovodtvenog-stanja-sa-stvarnim-stanjem.html
Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava   sa stopama amortizacije https://www.overa.rs/pravilnik-o-nomenklaturi-nematerijalnih-ulaganja-i-osnovnih-sredstava-sa-stopama-amortizacije.html

 

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) – Za male i srednje entitete https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-ifrs-za-male-i-srednje-entitete.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 – Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja http://ww.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-1-prva-primena-medunarodnih-standarda-finansijskog-izvestavanja.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 2 – Plaćanje akcijama https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-2-placanje-akcijama.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 – Poslovne kombinacije https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-3-poslovne-kombinacije.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 – Ugovori o osiguranju https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-4-ugovori-o-osiguranju.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-5-stalna-imovina-koja-se-drzi-za-prodaju-i-prestanak-poslovanja.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-6-istrazivanje-i-procenjivanje-mineralnih-resursa.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 – Finansijski instrumenti : Obelodanjivanja https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-7-finansijski-instrumenti-obelodanjivanja.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 – Segmenti poslovanja https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-8-segmenti-poslovanja.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-10-konsolidovani-finansijski-izvestaji.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 11 – Zajednički aranžmani https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-11-zajednicki-aranzmani.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima http://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-12-obelodanjivanje-o-ucescima-u-drugim-entitetima-2.html
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 13 – Odmeravanje fer vrednosti https://www.overa.rs/medunarodni-standard-finansijskog-izvestavanja-13-odmeravanje-fer-vrednosti.html

 

 

 

 

 

Servis računara online zakazivanje