Računovodstvene usluge knjigovođa za preduzetnike i male privrednike

Servis računara online zakazivanje

Vodimo računovodstvo i obavljamo druge poslove za male privrednike

Agencija Finkop Oditor iz Beograda obavlja računovodstvenu i pravnu delatnost  od 1991 godine kao privredno društvo, a od 2001 godine kao samostalna agencija.

Agenciju vode ekonomista i pravnik koji imaju dugogodišnje (preko 40 godina) iskustvo isključivo u računovodstvenoj i pravnoj oblasti a poslove za više od 30 klijenata u Agenciji obavljaju 5 veoma stručnih računovođa.

Agencija za potrebe Klijenta može da obavlja sledeće :

  1. knjiženje računovodstvenih isprava, vođenje glavne knjige i analitičkih evidenciju, listing otvorenih stavki, obračun amortizacije osnovnih sredstava i druge računovodstvene poslove,
  2. obračun poreza na dodatu vrednost i vođenje svih poreskih evidencija,
  3. izrada godišnjeg Finansijskog izveštaja sa izradom godišnjeg poreskog bilansa i godišnje poreske prijave,
  4. obračun plata zaposlenih sa obračunom socijalnih doprinosa i vođenje blagajne,
  5. obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
  6. izrada svih poreskih prijava i njihovo dostavljanje Poreskoj upravi,
  7. obračun kamata,
  8. izradu svih poslovnih ugovora,
  9. prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih, izrada ugovora o radu, izrada svih rešenja iz oblasti radnih odnosa, izrada i predaja obrasca M-4,
  10. poreski, finansijski i pravni saveti.

Obzirom da Klijent veoma često nije upoznat sa složenim i mnogobrojnim poreskim, finansijskim, radnopavnim i drugim propisima naši stručnjaci se trude da u blagovremennom direktnom kontaktom (ličnim ili telefonom) stručnim savetima i uputstvima smanje poreske obaveze Klijenta i reše druge njegove pravne, finansijske ili radnopravne probleme sa kojima se on susreće u svojoj svakodnenoj poslovnoj delatnosti.

Na sajtu www.overa.rs Agencija objavljuje propise, mišljenja ministarstava, modele pravnih akata, modele ugovora i dr.

Poslovi za Klijenta obavljaju se na osnovu zaključenog ugovora o računovodstvu a fakturisanje usluga se vrši po ugovorenoj ceni mesečno, po isteku meseca. Za vanredne poslove za potrebe Klijenta zaključuje se poseban ugovor.

Klijent je odgovoran za zakonitost, potpunost, istinitost i računsku tačnost računovodstvenih isprava za koje pre knjiženja vrši njihovu kontrolu a Agencija je odgovorna za pravilno i zakonito vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih iskaza u skladu sa propisima.

Klijent dostavlja dokumentaciju na knjiženje lično ili putem e-mail, redovno svakih 7-10 dana.

Agencija Finkop Oditor

011/3515-610; 3515-611; 3592-983

email: oditorfi@gmail.com

 

Servis računara online zakazivanje