OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA DATE KAPARE ZA KUPOPRODAJU NEPOKRETNOSTI Ako je za kupoprodaju neke nepokretnosti (kuća, stan, zemljište) na osnovu ugovora ili predugovora predata prodavcu kapara, taj ugovor ili predugovor mora biti overen kod javnog beležnika da bi kapara bila pravno validna. Ako je ugovor ili predugovor o kupoprodaji nepokretnosti overen kod javnog beležnika a kupac odustane […]

OVERA KOD SVIH SUDOVA I OPŠTINA MOGUĆA DO 01. MARTA 2017. GODINE (a i posle toga u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici)

Prema članu 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 (klikni na link) osnovni sudovi i opštinske uprave zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine. I posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici potpise, […]

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu Sadržaj članka : Organi koji vrše overu Šta je potrebno prilikom overe Overa dokumenta Overa potpisa na ugovorima Overa pojedinih ugovora Obavezna overa pojedinih ugovora pred sudijom kao uslov njihove punovažnosti Modeli pojedinih ugovora Imenici sudskih veštaka, izvršitelja, sudskih tumača […]

Sudska taksa za sačinjavanje poslova koje imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Izvod iz Zakona o sudskim taksama Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 7. Postupak sačinjavanja pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa Tarifni broj 13a Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa plaća se taksa prema vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla, […]

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 I UVODNE ODREDBE Stvarna nadležnost Član 1 Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno. Potpis, rukopis i prepis, pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik. Prepis javne isprave može overiti i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba ovog […]

Zakon o sudskim taksama

 Zakon o sudskim taksama Sl. glasnik RS  br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 I OPŠTE ODREDBE Član 1 U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse (u daljem tekstu: takse) po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni deo. Član 2 Takse propisane ovim zakonom plaćaju […]

Administrativne takse – Tarifa

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI* ODELJAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI Iznos takse u dinarima I. ZAHTEVI Tarifni broj 1. Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 280 […]

Međunarodna overa dokumenata – legalizacija, apostil

Međunarodna overa dokumenata Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, pored ostalog, vrši se sastavljanje ovlašćenja, overa potpisa, fotokopije, prevoda i sl. Obim i forma punomoćja definisani su Zakonom o opštem upravnom postupku. Overa potpisa izvršiće se na svakoj izjavi kojom se ne izaziva rasna ili verska netrpeljivost, ne vređa država, […]

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Pred sudijom se obavezno overavaju sledeća vrsta ugovora : Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan članovima 194-205 Zakona o nasleđivanju ; Ugovor o raspodeli imovine za života – regulisan članovima 182-193 Zakona o nasleđivanju ; Ustupanje naslednog dela pre deobe nasledstva – regulisan članom 231 Zakona o nasleđivanju (svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni […]

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija o legalizaciji dokumenata – sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije : http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=lat  Sadržaj informacije ; Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu Izvodi iz matičnih knjiga na višejezičnim obrascima Diplomatsko-konzularna legalizacija Apostille potvrda Kada legalizacija nije potrebna Kada se vrši legalizacija prevoda *********************************************************** Davanje ovlašćenja, overa potpisa i […]