Sadrži propise o fiskalnim kasama i mišljenja Ministarstva

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Sl.glasnik RS br. 41/2009,99/2012, 64/2013, 67/2015 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrola otpremanja […]

Ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za delatnost 47.91 – više mišljenja

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. / preduzetnik iz __ PIB __ dana __. godine donosi sledeću Odluka o početku obavljanju delatnosti U privrednom društvu „__“ d.o.o. / preduzetnik __ će počev od __. godine otpočeti prodaja robe iz delatnosti 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte […]

Ogranak i predstavništvo privrednog društva nemaju obavezu plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru jer nisu pravna lica

Ogranak i predstavništvo privrednog društva nemaju obavezu plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru jer nisu pravna lica „U davanju odgovora na pitanje da li su ogranak i predstavništvo obveznici lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, imala se u vidu, pre svega, odredba člana 16. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, […]

Zakon o fiskalnim kasama

ZAKON O FISKALNIM KASAMA Sl. glasnik RS br. 135/2004, 93/2012 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača (u daljem tekstu: fiskalna kasa), tehničke i funkcionalne karakteristike […]

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase – sa više mišljenja MIF

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Sl. glasnik RS br. 61/2010, 101/2010 i 94/2011, 83/2012, 59/2013, 100/2014 Član 1 Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko […]

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja Sl. glasnik RS br. 140/2004 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržina fiskalnog računa i način evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa iz člana 12 stav 8 Zakona o […]

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica-kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica-kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Sl. glasnik RS br. 15/2005 Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuje ostvarivanje prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga (u daljem tekstu: kupac) u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/2004 – u […]

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama Sl. glasnik RS br. 140/2004, 19/2005 Član 1 Ovim pravilnikom se uređuje oblik i sadržina obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/2004 – u daljem tekstu: Zakon), koje je obveznik u smislu […]

Zakon o sudskim taksama

Zakon o sudskim taksama Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012 I OPŠTE ODREDBE Član 1 U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse (u daljem tekstu: takse) po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni deo. Član 2 Takse propisane ovim zakonom plaćaju […]

Zakon o republičkim administrativnim taksama

Zakon o republičkim administrativnim taksama Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa). Član 1a Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće […]