BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad Sva pravna lica koja uvoze ili proizvode robu koja je navedena u Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada… su u obavezi da (uvoznici prilikom uvoza a proizvođači prilikom prvog stavljanja u promet na teritoriju […]

Zakon o javnom okupljanju

Zakon o javnom okupljanju Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OPŠTE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja (u daljem tekstu: okupljanja) u Republici Srbiji. Član 2 Mirno okupljanje je slobodno. Svako ima pravo da organizuje okupljanje i da u njemu učestvuje, u skladu sa ovim zakonom. Pojam javnog okupljanja Član 3 […]

Zakon o informacionoj bezbednosti

Zakon o informacionoj bezbednosti Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera […]

SPISAK računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda

RAČUNOVODSTVENI PROPISI Zakon o računovodstvu https://www.overa.rs/zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji.html Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-i-formi-obrazaca-finansijskih-izvestaja-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike-primenjuje-se-na-fi-za-2014-g.html Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-pozicija-u-obrascu-statisticki-izvestaj-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike.html Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-kontnom-okviru-i-sadrzini-racuna-u-kontnom-okviru-za-privredna-drustva-zadruge-druga-pravna-lica-i-preduzetnike.html […]

Izrada i predaja Finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Pre podnošenja finansijskog izveštaja za 2015. godinu neophodno je da privredno društvo ili preduzetnik (ako ima obavezu izrade i dostavljanja Finanijskog izveštaja) izvrši proveru svojih podataka koji su objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/. Istovremeno objavljujemo Obaveštenje koje je Agencija za privredne registre objavila na svom sajtu u vezi sastavljanja Finansijskih izveštaja za […]

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Donete su izmene propisa koji regulišu porez na imovinu na nepokretnostima u Beogradu i koji se primenjuju od 01.01.2016. godine  : Odluka o visini stope poreza na imovinu Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grad Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu Odluka o određivanju […]

Pravilnik o evidenciji prometa

Napomena: Pravilnik stupa na snagu 10.12.2015. a primenjuje 01. januara 2016. godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga objavljen u Službenom glasniku RS br. 45/96, 48/96, 9/97, 6/99, 109/2009, 7/2010. ************************************************* Pravilnik o evidenciji prometa Sl.glasnik RS br. 99/2015 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se […]

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Vidi i : Zakon o ulaganjima Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja Sl.glasnik RS br. 27/2016 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za ulaganja od posebnog i lokalnog značaja, kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija u Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje […]

Zakon o ulaganjima

Zakon o ulaganjima Sl.glasnik RS br. 89/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje i rad Saveta za ekonomski razvoj i osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije. Ciljevi zakona Član 2 Ciljevi ovog zakona […]

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Vidi i : Zakon o ulaganjima Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja Sl.glasnik RS br. 27/2016 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za ulaganja od posebnog i lokalnog značaja, kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija u Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje […]