Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći Sl.glasnik RS br. 112/2014   Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere socijalne uključenosti. Mere socijalne uključenosti Član 2 Mere socijalne uključenosti su aktivnosti koje omogućavaju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći koji je sposoban za rad (u daljem tekstu: korisnik), u […]

PORODIČNI ZAKON

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015   Prvi deo OSNOVNE ODREDBE   Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i […]

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije, prema klasi i nameni objekata. Tehnička dokumentacija Član […]

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o tajnosti podataka Sl.glasnik RS br. 104/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa za nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije, zaštite stranih tajnih podataka, pristup tajnim podacima i prestanak njihove tajnosti, nadležnost organa […]

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja Sl.glasnik RS br. 104/2013     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite za decu, trudnice i porodilje bez obzira na osnov po kome su zdravstveno […]

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) ima saznanja da pojedine zdravstvene ustanove, odnosno pojedini zdravstveni radnici uskraćuju pružanje kompletne zdravstvene zaštite trudnicama koje umesto zdravstvene knjižice imaju, kao ispravu o zdravstvenom osiguranju, izdatu potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite – […]

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga Sl.glasnik RS br.25/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispunjavanja obaveza Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) i pružalaca medijskih usluga u vezi sa načinom objavljivanja (emitovanja) programskih sadržaja koji mogu naškoditi fizičkom, mentalnom ili […]

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta „Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 – dalje: Zakon) koji je donela […]

ONOVNE ODREDBE – Izvod iz Porodičnog zakona (čl.2 – čl.29)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015     OSNOVNE ODREDBE Porodica Član 2 (1) Porodica uživa posebnu zaštitu države. (2) Svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života. Brak Član 3 (1) Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. (2) Brak se može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. (3) […]

BRAK I PRESTANAK BRAKA – izvod iz Porodičnog zakona (čl.15 – čl.41)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 BRAK I SKLAPANJE BRAKA   Različitost polova, izjava volje i nadležnost Član 15 Brak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjava volje pred matičarem. Zajednica života Član 16 Brak se sklapa radi ostvarivanja zajednice života supružnika. Smetnje za sklapanje braka Bračnost Član 17 Brak ne može sklopiti […]