SPISAK računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda

RAČUNOVODSTVENI PROPISI Zakon o računovodstvu https://www.overa.rs/zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji.html Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-i-formi-obrazaca-finansijskih-izvestaja-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike-primenjuje-se-na-fi-za-2014-g.html Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-pozicija-u-obrascu-statisticki-izvestaj-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike.html Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike https://www.overa.rs/pravilnik-o-kontnom-okviru-i-sadrzini-racuna-u-kontnom-okviru-za-privredna-drustva-zadruge-druga-pravna-lica-i-preduzetnike.html […]

Izrada i predaja Finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Pre podnošenja finansijskog izveštaja za 2015. godinu neophodno je da privredno društvo ili preduzetnik (ako ima obavezu izrade i dostavljanja Finanijskog izveštaja) izvrši proveru svojih podataka koji su objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/. Istovremeno objavljujemo Obaveštenje koje je Agencija za privredne registre objavila na svom sajtu u vezi sastavljanja Finansijskih izveštaja za […]

Zakon o računovodstvu

Zakon o računovodstvu Sl.glasnik RS br. 62/2013   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o […]

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike Sl.glasnik RS br. 95/2014, 144/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja (Izveštaj o finansijskoj poziciji u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda (u daljem tekstu: MRS) 1 […]

Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike Sl.glasnik RS br. 127/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: pravno lice i preduzetnik), koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva. Ovaj pravilnik primenjuje […]

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike Sl.glasnik RS br. 95/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj […]

Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika Sl. glasnik RS br. 95/2014   Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira – sadrži samo nove i delimično izmenjene račune – R. br. Novi računi Sa prethodnih računa 012 – Softver i […]

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica Sl.glasnik RS br. 118/2013, 95/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, koja ne primenjuju Međunarodne standarde finansijskog […]

Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica Sl.glasnik RS br. 137/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) […]

Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica

Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica Sl.glasnik RS br. 137/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog izveštaja za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13) (u daljem tekstu: druga pravna lica). Član 2 […]