Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU

PROVERITE DOKUMENTACIJU : PRE zaključivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (stan, kuća, plac, poslovni prostor) NEOPHODNO je da kupac detaljno izvrši PROVERU DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU nepokretnosti i PROVERU STANJA NEPOKRETNOSTI koja se kupuje. Provera dokumentacija se vrši u cilju da kupac treba da bude potpuno siguran i uveren da nepokretnost postoji, da je lice koje mu […]

Ugovor o kupoprodaji stana

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Prodavac je jedini vlasnik […]

Kalkulator za izračunavanje sudskih taksa

KALKULATOR ZA OBRAČUN SUDSKIH TAKSI  Podatak o tome koliko ćete platiti  sudske takse za različite podneske u sudskim postupcima možete informativno videti na pojedinim sajtovima ali je uvek najsigurnije da se vide na sajtu suda pa smo izabrali veoma detaljan kalkulator koji možete koristiti  na ovom sajtu : http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-sudske-takse/ Napominjemo da se podaci za plaćanje takse […]

Predugovor o kupoprodaji stana

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Prodavac je jedini vlasnik nepokretnosti koja se sastoji od useljivog […]

Ugovor o kupoprodaji kuće

Vidi – Provera dokumenacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI KUĆE Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Prodavac je jedini vlasnik […]

Ugovor o kupoprodaji zemljišne parcele

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu nepokretnoti UGOVOR O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠNE PARCELE Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Prodavac je jedini […]

Ugovor o poklonu nepokretnosti

UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane : Poklonodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Poklonoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Poklonodavac je zemljišnoknjižni vlasnik nepokretnosti i na osnovu ovog […]

Ugovor o zameni nepokretnosti

UGOVOR O ZAMENI NEPOKRETNOSTI Zaključen u ___ dana_______ između : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. _____ je jedini i isključivi vlasnik useljivog __ stana koji se nalazi u ____ ,ul. ___ br. […]

Ugovor o zajmu sa zalogom

UGOVOR O ZAJMU SA ZALOGOM Koji zaključuju dana __ ____ godine ugovorne strane : Zajmodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Zajmoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Na osnovu ovog Ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u […]

Ugovor o zakupu stana

Napomene : Vidi Zakon o obligacionim odnosima, čl. 567-599 Ugovor o zakupu prestaje : sporazumno, ugovor zaključen na neodređeno vreme – otkazom jedne od ugovornih strana u ugovorenom otkaznom roku a ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mesnim običajima, iznosi 8 dana, s tim da otkaz ne može biti dat u nevreme, […]