Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Sl.glasnik RS br. 40/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet i svrha zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku. Svrha ovog zakona jeste da pruži sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i time predupredi nastajanje povreda prava na […]

Zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku Sl.glasnik RS br. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014 Deo prvi OPŠTE ODREDBE   Glava I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, […]

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o vanparničnom postupku Sl.glasnik SRS br. 25/82, 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015, 106/2015 Prvi deo OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom određuju se pravila po kojima sudovi postupaju i odlučuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po ovome ili drugom zakonu rešavaju u […]

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Sl. glasnik RS br. 31/2011, 99/2011, 109/2013, 55/2014,139/2014  Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja (u daljem tekstu: postupak izvršenja) i obezbeđenja potraživanja (u daljem tekstu: postupak obezbeđenja), na osnovu domaće ili strane izvršne ili verodostojne isprave ako posebnim zakonom nije […]

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

POČINJE DA SE PRIMENJUJE 01. JULA 2016. godine  Zakon o izvršenju i obezbeđenju Sl. glasnik RS br. 106/2015 Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj […]

Kodeks profesionalne etike izvršitelja

Napomena : Kodeks nije zvanično objavljen propis već predstavlja interni propis donet od Komore izvršitelja (http://www.komoraizvrsitelja.rs/) Kodeks profesionalne etike izvršitelja PREDMET KODEKSA Član 1 Ovim kodeksom uređuju se opšta načela profesionalnog i etičkog postupanja kojima se u radu rukovode izvršitelji i zamenici izvršitelja. OSNOVNA NAČELA Samostalnost Član 2 Izvršitelj je samostalan u obavljanju poslova i […]

Imenik sudskih izvršitelja i sudskih veštaka – linkovi

Imenik IZVRŠITELJA http://www.mpravde.gov.rs/court-executives.php Imenici SUDSKIH VEŠTAKA Fizička lica http://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php Pravna lica http://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id=3998

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja Sl.glasnik RS br. 50/2012 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja. Član 2 Troškovi postupka nastali pred izvršiteljem obračunavaju se i naplaćuju prema tarifi propisanoj ovim pravilnikom. Obaveza predujmljivanja troškova iz stava 1. ovog člana nastaje […]

Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja

Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja Sl.glasnik RS br. 46/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sprovođenje disciplinskog postupka protiv izvršitelja. Član 2 Disciplinski postupak protiv izvršitelja sprovodi se radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti izvršitelja. Član 3 Disciplinski postupak sprovodi disciplinska komisija. Disciplinska komisija donosi poslovnik o svom radu. Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom, […]

Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja)

Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja) Sl.glasnik RS br. 67/2014 Član 1 Komora izvršitelja radi unapređenja poslovanja izvršitelja i zamenika izvršitelja u cilju dosledne primene zakona i drugih propisa na način kojim se najefikasnije ostvaruje svrha zakona, a radi podizanja ugleda i časti profesije izvršitelja, ovom odlukom propisuje način i tehniku prijema predloga […]