Da li nerezidetno diplomatsko-konzularno predstavništvo može ostvariti pravo na nabavku dobara i usluga uz poresko oslobođenje od PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Da li nerezidetno diplomatsko-konzularno predstavništvo može ostvariti pravo na nabavku dobara i usluga uz poresko oslobođenje od PDV „U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. […]

Mogućnost poreskog oslobođenja za uvoz medicinskog aparata po ugovoru o donaciji

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Mogućnost poreskog oslobođenja za uvoz medicinskog aparata po ugovoru o donaciji „Iz dostavljene dokumentacije ne može se zaključiti da li je u konkretnom slučaju reč o uvozu dobara […]

Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%

Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu  oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20% „Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), PDV se ne obračunava i ne […]