OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad Sva pravna lica koja uvoze ili proizvode robu koja je navedena u Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada… su u obavezi da (uvoznici prilikom uvoza a proizvođači prilikom prvog stavljanja u promet na teritoriju […]

Zakon o javnom okupljanju

Zakon o javnom okupljanju Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OPŠTE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja (u daljem tekstu: okupljanja) u Republici Srbiji. Član 2 Mirno okupljanje je slobodno. Svako ima pravo da organizuje okupljanje i da u njemu učestvuje, u skladu sa ovim zakonom. Pojam javnog okupljanja Član 3 […]

Zakon o informacionoj bezbednosti

Zakon o informacionoj bezbednosti Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera […]

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju Sl.glasnik RS br. 68/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor. […]

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Sl.glasnik RS br. 96/2015 I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Ovim zakonom uređuju se: radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine, u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja […]

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Vidi i : Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja… Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača Zakon o zaštiti uzbunjivača Sl.glasnik RS br.128/2014 Glava I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se uzbunjivanje, postupak uzbunjivanja, prava uzbunjivača, obaveza državnih i drugih organa i organizacija i pravnih i fizičkih lica u vezi sa […]

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih Sl.glasnik RS.br. 49/2015 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje […]

Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

Pročitaj i druge propise: Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o ravnopravnosti polova Zakon o tajnosti podataka Sadržaj članka : Informacija o primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja…. MODEL – Obaveštenje zaposlenog i drugog radno angažovanog lica o pravima po osnovu Zakona o […]

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja Sl.glasnik RS br. 30/2015   Predmet uređenja Član 1 Pravilnikom o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja propisuje se bliži način upotrebe sredstava prinude od strane službenika obezbeđenja u vršenju poslova privatnog obezbeđenja. Upotreba sredstava prinude Član 2 Službenik obezbeđenja može […]

Potrošači – zaključivanje ugovora na daljinu i zaštita potrošača

Sadržaj : Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili utgovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ****************************** Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača (klikni na zakon) Sl.glasnik RS br. 62/2014 IV ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI […]