Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o porezu na dodatu vrednost Sl. glasnik RS br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uvodi se porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika). PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava […]

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV Sl. glasnik RS br. 108/2004, 130/2004, 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 23. stav 2. tač. 1), 2), 2a), 4) – 11) i 15) – 21) Zakona o […]

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 Sl.glasnik RS br. 111/2013 Član 1 Ovom uredbom uređuje se izvršavanje Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13 – […]

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 114/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 36a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem […]

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 107/2012, 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, […]

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti Sl.glasnik RS br. 118/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra: uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za […]

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV Sl.glasnik RS br. 124/2004 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV. Član 2 Obveznici PDV iz člana 64 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik […]

Pravilnik o načinu izmene osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu izmene osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 86/2015  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izmene poreske osnovice u smislu člana 21. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 […]

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Sl.glasnik RS br. 122/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka. 1. Način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka Član 2 Srazmerni poreski odbitak iz člana 30. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik […]

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV Sl.glasnik RS br. 86/2015   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 […]