novac nekretnine

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Servis računara online zakazivanje

Donete su izmene propisa koji regulišu porez na imovinu na nepokretnostima u Beogradu i koji se primenjuju od 01.01.2016. godine  :

  1. Odluka o visini stope poreza na imovinu
  2. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grad Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu
  3. Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu
  4. Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu
  5. Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

 

Servis računara online zakazivanje