Sadrži propise o spoljnoj trgovini i mišljenja Ministarstava

Zakon o ulaganjima

Zakon o ulaganjima Sl.glasnik RS br. 89/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje i rad Saveta za ekonomski razvoj i osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije. Ciljevi zakona Član 2 Ciljevi ovog zakona […]

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Vidi i : Zakon o ulaganjima Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja Sl.glasnik RS br. 27/2016 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za ulaganja od posebnog i lokalnog značaja, kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija u Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje […]

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju Sl. glasnik RS br. 36/2009, 36/2011, 88/2011, 89/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO) i propisima Evropske unije (EU), kao i nadležnost Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza. Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet robe i […]

Carinski zakon

Carinski zakon Sl.glasnik RS br. 18/2010, 111/2012, 29/2015   Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I PREDMET I DEFINICIJE POJMOVA Sadržaj i primena zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije. Ovaj zakon: 1) primenjuje se na promet […]

Zakon o carinskog tarifi

Zakon o carinskog tarifi Sl.glasnik RS br. 62/2005, 61/2007, 5/2009 Član 1 Ovim zakonom uređuju se Carinska tarifa, koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo; pravila o obračunavanju carine; sistem naziva robe koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Srbije, odnosno izvozi, iznosi ili šalje iz carinskog područja […]

Zakon o slobodnim zonama

Zakon o slobodnim zonama Sl.glasnik RS br. 62/2006     I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se uslovi za određivanje područja i rad slobodne zone, delatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni, uslovi za obavljanje tih delatnosti i uslovi za prestanak rada slobodne zone, kao i osnivanje, pravni status i […]

Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama

Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama Sl. list SRJ br. 30/95, Sl. list SCG br. 1/2003   Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere carinskog nadzora nad robom koja se uvozi, izvozi i smešta u slobodnu zonu. Član 2 Carinski nadzor na području slobodne zone sastoji se od: 1) kontrole vrste, količine i […]

Uredba o carinski dozvoljenom postupku s robom

Uredba o carinski dozvoljenom postupku s robom Sl.glasnik RS br. 93/2010, 63/2013   Deo prvi UVODNE ODREDBE   Glava I ZAJEDNIČKE ODREDBE 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju: 1) uslovi za odobravanje statusa „ovlašćenog privrednog subjekta“, za učestalost preispitivanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta, za davanje ovlašćenja za korišćenje pojednostavljenog postupka, vrsta […]

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Sl.glasnik RS br. 95/2013     I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene. Cilj zakona […]