Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom Sl.glasnik RS br. 106/2009, 93/2013   I. Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom. Član 2 Ovaj pravilnik […]

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Sl.glasnik RS br. 101/2005, 91/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi […]

Opšti pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu

Opšti pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu Sl. list FNRJ br. 16/47, 36/50, Sl. glasnik RS br. 42/91   I OPŠTI PROPISI Član 1 Higijenske i tehničke zaštitne mere pri radu radnika, nameštenika i službenika u preduzećima odnosno radnjama, nadleštvima, ustanovama i organizacijama, gazdinstvima, kao i svuda gde postoji radni odnos uređuju […]

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini Sl. glasnik RS br. 72/2006, 84/2006, 30/2010, 102/2015 Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se način i postupak procene rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i […]

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu Sl.glasnik RS br. 21/2009 I Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. Član 2 Radno mesto, u smislu ovog pravilnika, jeste […]

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava iopreme za ličnu zaštitu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava iopreme za ličnu zaštitu Sl. glasnik RS br. 92/2008 I. Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. Član 2 Sredstva […]

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad Sl.glasnik RS br. 23/2009, 123/2012, 102/2015 I Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad. Član 2 Pojedini izrazi koji se koriste u […]

Pravilnik o bezbednosti mašina

Pravilnik o bezbednosti mašina Sl. glasnik RS br. 13/2010 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu mašina, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu; sadržina Deklaracije o usaglašenosti mašine […]

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama Sl.list SFRJ br. 21/92 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se mere i normativi za zaštitu na radu od štetnog delovanja buke na čovekov organizam izazvane proizvodnim i drugim radnim operacijama, radom oruđa za rad i uređaja i mehanizovanim i […]

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Sl. glasnik RS br. 94/2006, 108/2006, 114/2014, 102/2015   I SADRŽINA PRAVILNIKA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se postupak i rokovi preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, […]