Preduzetnici-izvod iz Zakona o privrednim društvima

Zakon o privrednim društvima Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 PREDUZETNIK Pojam preduzetnika Član 83 Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se […]

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Sl. glasnik RS br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem […]

PAUŠALCI-Grupe delatnosti u koje se razvrstavaju preduzetnici-paušalci

Napomena: izmene koje su donete i objavljene u Sl.glasniku 25/2013 su označene bojom. ——————————————————————————————————————————————————- IZVOD IZ UREDBE O BLIŽIM USOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI Sl. glasnik RS br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 II KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA Radi […]

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva Sl. glasnik RS br. 140/2004 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se vrste i sadržina poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija koje se vode po sistemu prostog knjigovodstva, način njihovog vođenja i iskazivanja finansijskog rezultata za obveznike poreza na dohodak građana na […]

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana Sl. glasnik RS br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: 1) poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem; 2) poreza na prihode od samostalne delatnosti, […]

Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika Sl. glasnik RS br. 106/2006, 111/2006 – ispr. I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika, koji ne primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno […]

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Sl. glasnik RS br. 8/2011, 13/2012, 12/2013 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, uključujući način […]

Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata

Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata Sl. glasnik RS“, br. 56/2012   I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih […]

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor Sl.glasnik RS br. 9/96 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se određuju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor. Član 2 Delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor jesu delatnosti koje se mogu obavljati kod naručioca posla ili od mesta do mesta (postavljanje, […]