Zakon o platnim uslugama – primena od 01.10.2015. godine

Napomena : Na kraju teksta ovog zakona objavljene su odredbe Zakona o platnom prometu koje ostaju na snazi i posle 01.10.2015. godine kada stupa na snagu Zakon o platnim uslugama. ******************************************************* Zakon o platnim uslugama Sl.glasnik RS br. 139/2014   Deo prvi UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način […]

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost Sl.glasnik RS br. 68/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog računa, kao i obavljanjem platnih transakcija preko tog računa. Odredbe […]

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Sl. glasnik RS br. 119/2012, 68/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Odredbe ovog zakona ne […]

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica Sl.glasnik RS br. 51/2015 Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja prigovora klijenta – pravnog lica (u daljem tekstu: klijent) banci i način postupanja banke po tom prigovoru, kao i način podnošenja pritužbe klijenta Narodnoj banci […]

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama „Članom 3. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011 – dalje: Zakon) propisano je da su pravna lica i fizička lica koja […]

Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava

Vidi članak : http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-naplate-duga-najbolje-bez-suda.sr.html Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava Sl.glasnik RS br. 36/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje) u Republici Srbiji koje se sprovodi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim […]

BROKERI, DILERI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Računovođe : https://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Revizori : https://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti : https://www.overa.rs/posrednici-u-prometu-nekretnina-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html ********************************************* „Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010), i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik […]

RAČUNOVOĐE – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Revizori : https://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Brokeri, dileri, posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti : https://www.overa.rs/direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti : https://www.overa.rs/posrednici-u-prometu-nekretnina-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html ********************************************* „Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010), i člana 44. […]

REVIZORI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Računovođe : https://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Brokeri, dileri, posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti : https://www.overa.rs/direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti : https://www.overa.rs/posrednici-u-prometu-nekretnina-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html ********************************************* „Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010), i člana 44. stav […]

Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa Sl.glasnik RS br. 55/2015   Uvodne odredbe Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi i način otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa korisnika platnih usluga kod pružaoca platnih usluga. Pod pružaocem platnih usluga, u smislu ove odluke, smatraju se Narodna banka Srbije, banka i […]