Zaposleni može da se odrekne isplate otpremnine prema opštem aktu ili ugovoru ali ne može da se odrekne iznosa otpremnine utvrđene članom 158. stav 2. Zakona o radu

Zaposleni može da se odrekne isplate otpremnine prema opštem aktu ili ugovoru a li ne može da se odrekne iznosa otpremnine utvrđene članom 158. stav 2. Zakona o radu „U skladu sa članom 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) poslodavac može da otkaže ugovor […]

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja Pročitaj i : TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa  Tehnološki višak – model za obračun otpremnine  ZAKON O RADU Sl. glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 4. Otkaz od strane poslodavca 1) Razlozi za otkaz Član 179 Poslodavac […]

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa Pročitaj i : Nacionalna služba za zapošljavanje – novčana naknada i druga prava za slučaj nezaposlenosti TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja TEHNOLOŠKI VIŠAK – model obračuna otpremnine Sadržaj ovog članka : Postupak i način […]

Tehnološki višak – model obračuna otpremnine

Pročitaj i: TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa   “Tehnološki višak” – model obračuna otpremnine Nove odredbe Zakona o radu koji su stupile na snagu krajem jula 2014. godine menjaju dosadašnji sistem prava zaposlenog kome prestane […]

„TEHNOLOŠKI VIŠAK“ – Izjava zaposlenog o odricanju od prava na otpremninu u slučaju „tehnološkog viška“ NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO

Izjava zaposlenog o odricanju od prava na otpremninu u slučaju „tehnološkog viška“ NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO Izvod iz obrazloženja presude: „Imajući u vidu da se, saglasno članu 60. stav 4. Ustava, radi o pravu kog se niko ne može odreći, to se u konkretnom slučaju ni tužilja ovog prava nije mogla odreći. S tim u […]

„TEHNOLOŠKI VIŠAK“ – Otkaz ugovora o radu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena – mišljenja

Otkaz ugovora o radu zaposlenom koji je na bolovanju zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena „U skladu sa članom 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog […]

Datum prestanka radnog odnosa zaposlenog po osnovu “tehnološkog viška”

Datum prestanka radnog odnosa zaposlenog po osnovu “tehnološkog viška” „U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama […]

Zdravstvena nesposobnost i višak zaposlenih

Zdravstvena nesposobnost i višak zaposlenih „U članu 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla. Prama […]