Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna Sl.glasnik RS br. 104/2009, 45/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog ili zanatskog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod). Pod spoljašnjim izgledom proizvoda podrazumeva se ukupan vizuelni utisak koji proizvod ostavlja na informisanog potrošača ili korisnika. Informisani […]

Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima „Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005 – dalje: Zakon) u članu 3. propisuje da je oglašavanje slobodno i obavlja se u skladu sa zakonom, drugim propisima, dobrim poslovnim običajima i profesionalnom etikom. Posebno je Zakonom uređena […]

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon o obligacionim odnosima Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Deo prvi OPŠTI DEO   Glava I OSNOVNA NAČELA   Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje […]

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju Sl.glasnik RS br. 87/2011, 66/2015   Deo prvi I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi u vazdušnom saobraćaju koji se odnose na ugovore o prevozu putnika, prtljaga i stvari; ugovore o obavljanju drugih komercijalnih delatnosti u vazdušnom saobraćaju; ugovore […]

Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju

Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju Sl. list SRJ br. 26/95, Sl. list SCG br. 1/2003 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti prevoza putnika i stvari u železničkom saobraćaju. Član 2 Odnosi uređeni ovim zakonom mogu se ugovorom, odnosno opštim uslovima prevoza i […]

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju Sl. list SRJ br. 26/95, Sl. list SCG, br. 1/2003 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti prevoza putnika i stvari u drumskom saobraćaju. Član 2 Odnosi uređeni ovim zakonom mogu se ugovorom, odnosno opštim uslovima prevoza i […]

INCOTERMS PRAVILA 2010

NOVA INCOTERMS PRAVILA 2010 Nova INCOTERMS pravila 2010 su u primeni od 01.01.2011.godine INCOTERMS je skraćenica za Međunarodna trgovačka pravila čija je osnovna funkcija definisanje obaveza između kupaca i prodavaca u Međunarodnoj trgovini. Svaka od INCOTERMS skraćenica (FOB,CIF,CPT) označava određen položaj robe u prometu,odnosno ugovorene uslove isporuke. Obaveze stranaka iz INCOTERMS-a nastaju samo u slučaju […]

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava kod nadležnog organa

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava kod nadležnog organa Sl.glasnik RS br. 45/2010 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom bliže se propisuju […]

Zakon o patentima

Zakon o patentima Sl.glasnik RS br. 99/2011 I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štiti patentom ili malim patentom. Značenje izraza Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) podnosilac prijave je lice, koje je u skladu […]

Opšte uzanse za promet robom

OPŠTE UZANSE ZA PROMET ROBOM* („Sl. list FNRJ“, br. 15/54) I VAŽENJE UZANSA 1 Poslovi za koje važe Opšte uzanse Ove uzanse važe za kupovinu i prodaju robe. Uzanse koje se izrično ne odnose samo na kupovinu i prodaju robe važe i za ostale poslove prometa robom. Uzanse koje se izrično odnose samo na kupovinu i […]