OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

Servis računara online zakazivanje

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

Sva pravna lica koja uvoze ili proizvode robu koja je navedena u Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada… su u obavezi da (uvoznici prilikom uvoza a proizvođači prilikom prvog stavljanja u promet na teritoriju Republike Srbije) plate taksu koja je predviđena Uredbom u zavisnosti od vrste robe.

Takođe Uredba predviđa su pravna lica – uvoznici i proizvođači u obavezi da Agenciji za zaštitu životne sredine :

  1. dostave do 15. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena
  2. dostave do 31.03. naredne godine Godišnji izveštaj o uvezenoj odnosno proizvodenoj robe koja posle upotrebe postaje otpada.

Spisak roba kao i obrasci su objavljeni u navedenoj Uredbi.

Za nedostavljanje izveštaja predviđene su veoma visoke novčaane kazne koje iznose od 500.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice i 25.000 do 50.000 za odgovorno lice.

Agencija za zaštitu životne sredine je krajem 2014. godine pokrenula podnela zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv svih pravnih lica koja nisu u za 2013. godinu dostavila Godišnji izveštaj a spisak pravnih lica možete videti na sajtu Agencije http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx.

 

Servis računara online zakazivanje