Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći Sl.glasnik RS br. 112/2014   Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere socijalne uključenosti. Mere socijalne uključenosti Član 2 Mere socijalne uključenosti su aktivnosti koje omogućavaju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći koji je sposoban za rad (u daljem tekstu: korisnik), u […]

PORODIČNI ZAKON

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015   Prvi deo OSNOVNE ODREDBE   Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i […]

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije, prema klasi i nameni objekata. Tehnička dokumentacija Član […]

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Sl. glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za […]

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o tajnosti podataka Sl.glasnik RS br. 104/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa za nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije, zaštite stranih tajnih podataka, pristup tajnim podacima i prestanak njihove tajnosti, nadležnost organa […]

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja Sl.glasnik RS br. 104/2013     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite za decu, trudnice i porodilje bez obzira na osnov po kome su zdravstveno […]

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) ima saznanja da pojedine zdravstvene ustanove, odnosno pojedini zdravstveni radnici uskraćuju pružanje kompletne zdravstvene zaštite trudnicama koje umesto zdravstvene knjižice imaju, kao ispravu o zdravstvenom osiguranju, izdatu potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite – […]

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga Sl.glasnik RS br.25/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispunjavanja obaveza Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) i pružalaca medijskih usluga u vezi sa načinom objavljivanja (emitovanja) programskih sadržaja koji mogu naškoditi fizičkom, mentalnom ili […]

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju   „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012 i 62/2013 – dalje: Zakon), propisan je način sticanja, ostvarivanja […]

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi imaju dvoje zajedničke dece, maloletnog sina rođenog 27.10.2007. godine i maloletnu ćerku rođenu 2.12.2009. godine. Tuženi su delimično lišeni vršenja roditeljskog prava u odnosu na maloletnog sina presudom Apelacionog suda u N. od 19.10.2011. godine. Centar za […]