O SAJTU

Sajt ima isključivo informativan karakter i služi kao pomoć i podrška građanima, privrednim subjektima u ostvarivanju njihovih prava i obaveza ali se sadržaji na sajtu na mogu smatrati osnovom za donošenje poslovnih, finansijskih ili ličnih odluka čitalaca.

Bazu objavljenih propisa (zakoni, uredbe, pravilnici i dr.) i mišljenja nadležnih ministarstava iz raznih oblasti čine sadržaji sajtova Skupštine Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, Ministarstava Vlade Republike Srbije, Poreske uprave i drugih državnih organa.

Autor napominje da mišljenja i stavovi zvaničnih državnih organa ne mogu biti identično primenjeni zbog različitih pravnih situacija, pravnih činjenica ili zbog drugačijeg shvatanja lica koje u određenom organu odlučuje o pravima i obavezama fizičkih lica ili pravnih subjekata odnosno zbog drugačijeg mišljenja čitaoca sajta o konkretnom slučaju i/ili konkretnim pravnim i drugim činjenicama.

Za pravni savet, pravnu pomoć u sudskom sporu preporučujemo da se potraži pomoć advokata a u drugim postupcima stručnog lica koji će zaštititi vaše interese.

Autor sajta :

  1. ne preuzima odgovornost za neažurnost prezentiranih propisa, mišljenja Ministarstava, članaka i drugih sadržaja sajta;

  2. nema obavezu obaveštavanja o novim propisima, mišljenjima i drugim sadržajima koji su ili mogu biti suprotni ranije objavljenim propisima, mišljenjima i drugim sadržajima sajta;

  3. ne odgovara za direktne i/ili indirektne materijalne ili druge štete koja nastane ili može nastati zbog korišćenja sadržaja sajta a odgovornost za korišćenje i/ili upotrebu sadržaja sajta preuzima isključivo čitalac;

  4. ne odgovara za druge propuste, tehničke i druge greške u prezentiranim propisima, mišljenjima i drugim sadržajima sajta.

Sve tekstove koji su objavljeni na sajtu čitalac može slobodno i bez naknade da preuzme i prilagodi prema svojoj potrebi (modeli ugovora, opštih i pojedinačnih akata i sl.).

U cilju poboljšanja kvaliteta ovog sajta dobrodošle su sve sugestije, primedbe i predlozi koje čitaoci mogu da pošalju preko kontakt forme.