Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o kapitalnim dobicima i gubicima poreza na dohodak građana

Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije

Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije „Prihod koji fizičko lice rezident Republike Srbije ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, koji (udeo) je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, ne podleže oporezivanju […]

Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak

Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak   “Kako se navodi u dopisu, prodat je stan 2008. godine i sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložena su u kupovinu novog stana i njegovu adaptaciju i rekonstrukciju za potrebe rešavanja stambenog pitanja. Navodi se da su angažovani fizički radnici radi molerisanja i […]

Oslobođenje plaćanja poreza na kapitalnu dobit zbog kupovine stana radi rešenja stambenog pitanja

Oslobođenje plaćanja poreza na kapitalnu dobit zbog kupovine stana radi rešenja stambenog pitanja   „Odredbom člana 79. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – […]

Kupoprodajna cena udela u imovini pravnog lica opredeljena u nenovčanom obliku „Odredbom člana 72. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: […]

Kakav poreski tretman ima ulaganje nepokretnosti u kapital privrednog društva u obliku udela

Kakav poreski tretman ima ulaganje nepokretnosti u kapital privrednog društva u obliku udela „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – dalje: Zakon), kapitalnim dobitkom smatra se […]

Ne plaća se porez na kapitalni dobitak koje ostvari fizičko lice prodajom stana koji je stečen pre 24.01.1994. godine

Ne plaća se porez na kapitalni dobitak koje ostvari fizičko lice prodajom stana koji je stečen pre 24.01.1994. godine   „Stan je stečen ugovorom o otkupu stana koji je zaključen i overen kod nadležnog suda u aprilu 1992. godine. Naknadno, aneksom tog ugovora, koji je zaključen i overen pred nadležnim sudom 27.2.2006. godine, precizirano je […]

Oporezivanje kapitalnog dobitka fizičkog lica–rezidenta Republike Srbije ostvaren prodajom udela u privrednom društu kupcu – pravnom licu rezidentu Slovenije

Oporezivanje kapitalnog dobitka koje ostvari fizičko lice – rezident Republike Srbije prodajom udela u privrednom društu kupcu – pravnom licu rezidentu Slovenije čl.13 Zakona o ratifikaciji ugovora između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu „I.Između Saveta ministara Srbije […]

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju   „Fizičko lice kao vlasnik nepokretnosti, koje je na 1/2 idealnog dela steklo po osnovu ugovora o deobi zaključenim sa bračnim drugom, a preostalu 1/2 idealnog dela steklo je po osnovu ugovora o doživotnom […]

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom […]