Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga

Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga „1. Za promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru – obvezniku PDV, odnosno investitoru – licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na […]

Avansni račun i PDV obaveza – osnov i vreme izdavanja računa

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Kada obveznik PDV primi naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara ili usluga (avansno plaćanje), dužan je da po tom osnovu izda račun, s […]

Podnošenja PDV evidencione prijave kada fizičko lice sa građevinskom dozvolom proda deo objekta

Podnošenja PDV evidencione prijave kada fizičko lice sa građevinskom dozvolom proda deo objekta  „Kada fizičko lice na čije ime glasi odobrenje za izgradnju građevinskog objekta izgradi građevinski objekat na sopstvenom zemljištu angažujući izvođača radova, i nakon izgradnje predmetnog objekta deo tog objekta zadrži za sopstvene potrebe, a na delu izvrši prvi prenos prava raspolaganja drugim […]

Izdavanje avansnog računa stvara obavezu obračunavanja PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbom člana 42. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, […]

Poreski obveznik ima obavezu da obavesti Poresku upravu o promeni vrste delatnosti i promeni drugih podataka

Poreski obveznik ima obavezu da obavesti Poresku upravu o promeni vrste delatnosti i promeni drugih podataka   „Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet […]

Sukcesivna isporuka i obaveza izdavanja računa

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 42. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da […]

Avansni račun i odbitak prethodnog poreza na osnovu avansnih uplata

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Saglasno odredbi člana 27. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), prethodni porez je iznos […]

Obaveza izdavanja računa izvođača investitoru za delimičan promet izgradnje građevinskog objekta

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet […]