Srazmeran deo godišnjeg odmora – način ostvarivanja prava

Srazmeran deo godišnjeg odmora – način ostvarivanja prava „U članu 68. st. 2. i 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod […]

Korišćenje godišnjeg odmora posle porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta-više mišljenja

Okolnost da zaposlena u 2010. godini nije započela korišćenje godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu ne predstavlja smetnju za korišćenje ovog godišnjeg odmora u celini u narednoj kalendarskoj godini, ali najkasnije do 30. juna. „Prema članu 73. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), zaposleni koji nije u celini […]

Organizacioni razlozi ne mogu da budu razlog da se zaposlenom uskrati pravo na godišnji odmor

Organizacioni razlozi ne mogu da budu razlog da se zaposlenom uskrati pravo na godišnji odmor „Članom 68. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti […]

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva   „U članu 187. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva […]

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca „U članu 68. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu […]

Obaveza poslodavca da pre prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora

Obaveza poslodavca da pre prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 68. utvrđeno je da zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa zakonom. Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od […]

Godišnji odmor-nekorišćenje i pravo na regres

Godišnji odmor-nekorišćenje i pravo na regres   „U članu 105. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), utvrđeno je da se zarada zaposlenog sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih […]

Pravo porodilje na korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora

Pravo porodilje na korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora „Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. U članu 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni […]

Godišnji odmor-korišćenje (više mišljenja)

Godišnji odmor-korišćenje (više mišljenja)     „Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. U članu 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi […]

Godišnji odmor-rešenje

Poslodavac ima obavezu donošenja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora    „U članu 69. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina […]