Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaj i raspodeli dobiti / pokriću gubitka

Servis računara online zakazivanje

Privredno društvo „__“ D.o.o.

___ ul. __ br. __

Matični broj __

PIB __

__, __.__.201_. god.

 

 

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) Skupština privrednog društva „__“ D.o.o. dana __.__.201_. godine je donela sledeću

 

O D L U K U

 

  1. Usvaja se redovni godišnji Finansijski izveštaj o poslovanju privrednog društva „__“ D.o.o. iz __ za 201_. godinu.
  2. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre.

 

                                  Predsednik Skupštine društva

m.p.                    __________________________________

                      ime i prezime

****************************************************************************************

Privredno društvo „__“ D.o.o.

__ ul. __ br. __

Matični broj __

PIB __

__, __.__.201_. god.

 

 

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) Skupština privrednog društva „__“ D.o.o. dana __.__.201_. godine je donela sledeću

 

O D L U K U

 

  1. Skupština privrednog društva „__“ o.o. donosi odluku da ostvarena dobit prema poslovnim rezultatima iskazanim u redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 201_. godinu OSTANE NERASPOREĐENA.
  2. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

ILI

  1. Skupština privrednog društva „__“ o.o. donosi odluku da ostvareni gubitak prema poslovnim rezultatima iskazanim u redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 201_ godinu OSTANE NEPOKRIVEN.
  2. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

 

                                  Predsednik Skupštine društva

m.p.                    __________________________________

                      ime i prezime

 

Servis računara online zakazivanje