Sadrži propise o porezu na imovinu

Zakon o porezima na imovinu

Napomena : Odlukom Ustavnog suda Srbije član 38 je proglašen kao neustavan. Ovaj član je propisivao da se ne može izvršiti upis vlasništva nepokretnosti u Katastar nepokretnoti bez dokaza o plaćenom porezu. Zakon o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, […]

OSNOVNE ODREDBE – Izvod iz Zakona o porezu na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013, 68/2014 OSNOVNE ODREDBE Član 1 Porezima na imovinu, u smislu ovog zakona, smatraju se: 1) porez na imovinu; 2) porez na nasleđe i poklon; […]

POREZ NA NASLEĐE I POKLON – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013, 68/2014 POREZ NA NASLEĐE I POKLON Predmet oporezivanja Član 14 Porez na nasleđe i poklon plaća se na pravo svojine i druga prava na […]

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013, 68/2014 POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Predmet oporezivanja Član 23 Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu: 1) prava svojine […]

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013, 68/2014 UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU Član 32 Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos […]

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara Sl. glasnik RS br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011, 120/2012, 113/2013, 68/2014, 140/2014, 109/2015, 112/2015 Član 1 Ovim zakonom uvode se porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to: 1) porez na upotrebu motornih vozila; 2) (brisana) 3) porez na upotrebu plovila; 4) […]