Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV „1. Obveznik PDV koji vrši promet usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara, tj. usluge prevoza od odredišta u inostranstvu do prvog odredišta u Republici Srbiji, nema obavezu da za promet predmetnih […]

Koji PDV tretman ima potraživanje zakupodavca od zakupca naime sporednih troškova (voda, toplotna energija, električna energija)

Koji PDV tretman ima potraživanje zakupodavca od zakupca naime sporednih troškova (voda, toplotna energija, električna energija) „• Na promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora koji vrši obveznik PDV, PDV se obračunava po opštoj stopi od 20% i plaća na propisani način u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. […]

Slobodna zona – PDV tretman prometa dobara

Slobodna zona – PDV tretman prometa dobara „Na promet dobara u slobodnoj zoni, koji obveznik PDV vrši korisniku slobodne zone, a za koja bi obveznik PDV – sticalac dobara (korisnik slobodne zone) imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, PDV se ne obračunava i […]

Specifični slučajevi u postupku obračunavanja i plaćanja PDV u oblasti građevinarstva

Specifični slučajevi u postupku obračunavanja i plaćanja PDV u oblasti građevinarstva „1. Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni […]

Kakav PDV tretman ima manjak dobara koji je nastao usled krađe u skladištu skladištara

Kakav PDV tretman ima manjak dobara koji je nastao usled krađe u skladištu skladištara „Manjak dobara po osnovu čije je nabavke, odnosno proizvodnje obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno – bez obzira da li je to pravo i ostvario (osim manjka koji se može pravdati višom silom ili na […]

Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu

Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu „Na promet dobara (marketinški materijal i kartonske kutije namenjene pakovanju i zaštiti proizvoda) koji vrši obveznik PDV na teritoriji Republike Srbije stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, pri čemu će […]

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog „Kada obveznik PDV vrši prenos dela imovine kao ulog, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako predmetni deo imovine predstavlja poslovnu celinu čijim prenosom se sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti, a prenosiocu je, u momentu prenosa, onemogućeno da obavlja tu delatnost, […]

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza „Povodom zahteva br. 337-00-78/2015-10 od 1.4.2015. godine obaveštavamo vas da poreski propisi, koji uređuju poreski sistem Republike Srbije, ne sadrže ograničenja u smislu određivanja lica koja imaju pravo, odnosno koja mogu da vrše usluge savetovanja u oblasti poreza, niti ograničenja po pitanju načina pružanja predmetnih usluga. […]

PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo

PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo „Kada obveznik PDV u Republici Srbiji vrši sklapanje elektro-ormana po nalogu naručioca – lica koje će predmetna dobra otpremiti u inostranstvo, od materijala naručioca, reč je o prometu usluge koji se oporezuje po opštoj stopi PDV od 20%, s obzirom da se […]

Kakav PDV tretman imaju usluge sklapanja dobara od materijala lica koje će ta dobra otpremiti u inostranstvo

Kakav PDV tretman imaju usluge sklapanja dobara od materijala lica koje će ta dobra otpremiti u inostranstvo „Kada obveznik PDV u Republici Srbiji vrši sklapanje elektro-ormana po nalogu naručioca – lica koje će predmetna dobra otpremiti u inostranstvo, od materijala naručioca, reč je o prometu usluge koji se oporezuje po opštoj stopi PDV od 20%, […]