UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Zakon o ozakonjenju objekata

KORISNE INFORMACIJE I PODACI KOJI SU OBJAVLJENI NA SAJTU MINISTARSTVA GRAĐEVINE Sistematizovan pregled svih postavljenih pitanja i odgovora, u vezi primene Zakona o planiranju i izgradnji http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/sistematizovan-pregled-svih-postavljenih-pitanja-i-odgovora-u-vezi-primene-zakona-o Javni uvid u objavljene akte Ministarstva građevine (građevinske dozvole, lokacijski uslovi, rešenja iz člana 145. Zakona, upotrebne dozvole) SVI AKTI http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/179 Građevinske dozvole http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/objedinjena-procedura-gradjevinska-dozvola Lokacijski uslovi http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/objedinjena-procedura-lokacijski-uslovi Rešenja […]

Zakon o hipoteci

Zakon o hipoteci Sl. glasnik RS br. 115/2005, 60/2015, 63/2015, 83/2015 Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se hipoteka, radi obezbeđenja i naplate potraživanja. Pojam hipoteke Član 2 Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom […]

Registar i imenik – posrednici agenti za nekretnine u Srbiji

OGLASNA PORUKA : Posrednici koji žele da se reklamiraju na sajtu treba da pošalju upit na overars@gmail.com **************************************  Registar i imenik – ovlašćeni posrednici (agenti) za nekretnine u Republici Srbiji Pročitaj :  PRAVA I OBAVEZE posrednika za nekretnine VODIČ za angažovanje posrednika u prometu nekretnina KODEKS POSLOVNE ETIKE posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti TRŽIŠNA […]

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA – OVLAŠĆENIH AGENATA ZA POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEKRETNINA  Pročitaj članke :  REGISTAR I IMENIK POSREDNIKA ZA NEKRETNINE VODIČ za angažovanje posrednika za nekretnine KODEKS POSLOVNE ETIKE posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti TRŽIŠNA INSPEKCIJA – kontrola rada posrednika za nekretnine Postupak upisa nepokretnosti u Katastar nepokretnosti Pravo preče kupovine Primeri […]

VODIČ za angažovanje posrednika – agenta u prometu i zakupu nepokretnosti

Pročitaj : IMENIK i registar POSREDNICI za nekretnine u Srbiji PRAVA I OBAVEZE posrednika za nekretnine KODEKS POSLOVNE ETIKE posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti TRŽIŠNA INSPEKCIJA – kontrola rada posrednika  Postupak angažovanja posrednika za prodaju ili zakup vaše nekretnine Posrednik može da posluje LEGALNO i obavlja poslove posredovanja prodaje ili zakupa nepokretnosti pod sledećim […]

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara Sl. list SFRJ br. 7/84, Sl. glasnik RS br. 86/2011 Član 1 Pod visokim objektom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se zgrade sa prostorijama za boravak ljudi, čiji se podovi najvišeg sprata nalaze najmanje 30 m iznad najniže kote terena na koji je moguć pristup […]

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći Sl.glasnik RS br. 112/2014   Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere socijalne uključenosti. Mere socijalne uključenosti Član 2 Mere socijalne uključenosti su aktivnosti koje omogućavaju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći koji je sposoban za rad (u daljem tekstu: korisnik), u […]

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekta Sl.glasnik RS br. 27/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vršenja […]

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti UDRUŽENJA POSREDNIKA NEKRETNINA „KLASTER NEKRETNINE“ UVODNE ODREDBE Član 1. Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Udruženja Klaster nekretnine (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuje osnovne etičke principe i norme profesionalnog ponašanja posrednika u prometu nepokretnosti, članova Udruženja (u daljem tekstu: Posrednik). Član 2. Odredbe Kodeksa su obavezujuće za […]

Postupak upisa nepokretnosti u Katastar nepokretnosti Republike Srbije

OVAJ ČLANAK JE PREUZET SA SAJTA : http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2007_10_22& Korak po korak do upisa u katastar nepokretnosti Namera ovog vodiča je da korisnicima pruži osnovne informacije u vezi sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti. Objašnjenja i uputstva u ovom vodiču data su za neke tipične i opšte slučajeve. Neophodni koraci: Utvrdite […]