Izrada i predaja Finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Servis računara online zakazivanje
Pre podnošenja finansijskog izveštaja za 2015. godinu neophodno je da privredno društvo ili preduzetnik (ako ima obavezu izrade i dostavljanja Finanijskog izveštaja) izvrši proveru svojih podataka koji su objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/.
Istovremeno objavljujemo Obaveštenje koje je Agencija za privredne registre objavila na svom sajtu u vezi sastavljanja Finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

OBAVEŠTENJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE :

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike da se finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljaju isključivo u elektronskoj formi i dostavljaju potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski sertifikat koji u Republici Srbiji izdaju sledeća sertifikaciona tela:
  1. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
  2. Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija‟
  3. Privredna komora Srbije 
  4. Halcom ad
  5. E – Smart Systems doo – ESS CA
Procedure izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa možete pogledati na linkovima tih sertifikacionih tela.
APR će na svojoj internet stranici blagovremeno objaviti neophodna uputstva za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

 

Servis računara online zakazivanje