Sadrži istorijske propise i zakonike

Zakonopravilo Svetog Save

Zakonopravilo svetog Save Sveti Sava je 1219. godine sastavio nomokanon pod nazivom Zakonopravilo. To je bio prvi srpski ustav. Zakonopravilo je regulisalo veoma veliku oblast društvenih odnosa, kako crkvenih tako i građanskih. Deo Zakonopravila koji se odnosio na crkveno pravo sačinjavali su: Sinopsis Stefana Efeskog, Nomokanon Jovana Sholastika, Nomokanon u 14 naslova, Pravila svetih apostola, […]

Dušanov zakonik

Dušanov zakonik (u starim prepisima se naziva Zakon blagovjernago cara Stefana) je, uz Zakonopravilo svetog Save, najvažniji zakon (ustav) srednjovekovne Srbije. Zakon je usvojen sa ciljem da se srpska država uredi propisima koji bi važili za celo carstvo i podjednako za sve podanike. Donet je na saboru vlastele i crkvenih velikodostojnika, održanom na Vaznesenje 21. 5. 1349. godine u Skoplju, i dopunjen je na saboru održanom 31. 8. 1354. godine u Serezu.

Biljana Marković – O Dušanovom zakoniku

Ovaj tekst je preuzet sa sajta http://www.dusanov-zakonik.com/ Biljana Marković O Dušanovom zakoniku Proglašenjem za cara Srba i Grka, Dušan je istakao pretenziju na legitimno vladanje podanicima Vizantijskog carstva. Stoga su i vizantijski zakoni, kao god i kanoni i pravna pravila vizantijske crkve, preuzeti kao svoji, a tom, sopstvenom kodifikacijom trebalo je razrešiti protivrečnosti i razlike […]

Radoman Stanković – O Dušanovom zakoniku

Ovaj tekst je preuzet sa sajta http://www.dusanov-zakonik.com/   Radoman Stanković O Dušanovom zakoniku Političke prilike na Balkanu uoči Dušanovog dolaska na presto bile su dosta složene. Moćna Vizantija počinje da opada, a mladi srpski kralj Stefan Dušan, sin Stefana Dečanskog, krunišući se 1331. godine imao je za cilj da oslabljenu  Vizantiju zameni moćnim srpsko-grčkim carstvom. […]

Vojnički zakon

Izvor : http://sr.wikipedia.org/wiki/Vojnički_zakon   VOJNIČKI ZAKON   Vojnički zakon je drevni zakon sačuvan je u fragmentima. Spominje se u vezi sa pronijom ali je ustanovljen  u Srbiji pre nego što je ova vizantijska ustanova usvojena. Pripada starim odredbama iz vremena velikog župana Stefana Nemanje i njegovog sina Rastka, u monaštvu Save. Zakon je prvi put zabeležen u hrisovulji kralja Milutina manastiru svetog […]

USTAV KNJŽEVSTVA SERBIJE

Vidi : http://sh.wikipedia.org/wiki/Sretenjski_ustav Izvor : http://sr.wikisource.org/sr/Устав_Кнежевине_Србије_(1835) USTAV KNЈŽESTVA SERBIJE. izdan i zakletvom potvrđen O SRETENSKOJ SKUPŠTINI 1835 GOD. U Kragujevcu. Soderžanije: 1 Glava prva. Dostoinstvo i prostor Serbije. 2 Glava druga. Boja i grb Serbije. 3 Glava treća. Vlasti srbske. 4 Glava četvrta. O zakonodavstvu i o načinu, kako ga valja voditi voobšte. 5 Glava […]

Sretenjski ustav – nastanak i značaj

Izvor : http://www.bastabalkana.com/2012/10/svi-ustavi-moderne-drzave-srbije-od-1835-do-2006-sretenjski-turski-radikalski-ustav-i-srpska-ustavnost/   Sretenjski ustav 1835. U Karađorđevo doba (1804‐1813) doneto je nekoliko zakona ustavnog karaktera. Ustavnim zakonima iz 1805, 1807, 1808. i 1811. godine organizovana je i učvršćivana državna vlast i njena podela između ključnih predstavnika obnovljene srpske države . Sretenjski ustav iz 1835. godine treći je po redu srpski ustav u istoriji, […]

Građanski zakonik kraljevine Srbije (1844 god.) sa kasnijim izmenama

SRPSKI GRAĐANSKI ZAKONIK IZ 1844. GODINE Pojedine odredbe Zakonika iz 1844. godine, kao što su odredbe o ugovoru o poklonu, o odbeglom roju pčela i o promeni vlasništva prilikom odrona zemljišta, još uvek se primenjuju u Srbiji, jer ta materija nije regulisana novim zakonima Pojedine odredbe Srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine još uvek se […]

Latinske sentence i citati

A bove maiori discit arare minor. – Od starijeg vola mlađi se uče da oru. A die insinuationis – Od dana uručenja. A fortiori – S jačim razlogom (tim pre) A limine – S praga (odmah, na samom početku) A maiori ad minus – Zaključivati od većeg na manje. A mensa et toro – (Razdvajanje) […]

Večno aktuelno – citati iz Justinijanovog Codex iuris civilis

Izabrani citati iz Justinijanovog zbornika – : Justinijanov zbornik je ono vreme sadržao načela Francuske revolucije: sloboda, jednakost i bratstvo. U Zborniku se garantuje zaštita privatne svojine i humanost u pravu.  „Iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur.“ – Prema prirodnom pravu, svi ljudi su rođeni slobodni. (Institucije, knjiga 1, naslov 2.) „Iuris […]