Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) u članu 51. propisuje da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Nepuno radno vreme, u smislu ovog zakona, jeste radno vreme kraće od […]

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) u članu 51. propisuje da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Nepuno radno vreme, u smislu ovog zakona, jeste radno vreme kraće od punog […]

Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu

Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), u članu 50. stav 1, propisano je da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno. Prema čl. 55. i 56. Zakona, radna nedelja, po pravilu traje pet radnih dana a radnih dana, a radni […]

Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja

Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja   „Prema članu 171. stav 1. tačka 6) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), pored zakonom propisanih slučajeva (tač. 1) do 5), poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) […]

Nepuno radno vreme – aneks ugovora, propisi i mišljenja Ministarstva

Poslodavac „___“ Broj : ____ U __, __.201_. godine.  Na osnovu člana 30-35. a u vezi sa članom 51. i 171. Zakona o radu (Sl.glasnik RS  br. 24, 61/2005; 54/2009, 32/2013) zaključuje se Anex br. 1 Ugovora o radu  Na pismeni predlog zaposlenog ___ Ugovor o radu koji je zaključen dana __.20__. godine između poslodavca […]

Način računanja ostvarenih časova rada preko punog radnog vremena

Način računanja ostvarenih časova rada preko punog radnog vremena   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je: da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno (član 50. stav 1); da je zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad) u slučaju više sile, […]

Pravo na skraćeno radno vreme radi nege i staranja o oboleloj osobi

Pravo na skraćeno radno vreme radi nege i staranja o oboleloj osobi    „U članu 98. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da roditelj ili staratelj, odnosno lice koje se stara o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom, dečjom paralizom, nekom vrstom plegije ili oboleloj od mišićne […]

Evidencija o ostvarenom broju časova rada i prava u vezi s tim

Evidencija o ostvarenom broju časova rada i prava u vezi s tim   „U skladu sa članom 57. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla […]