Sadrži propisane poreske obrasce i modele poreskih akata koje podnose poreski obveznici – fizička lica i privredni subjekti

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV „1. Obveznik PDV koji vrši promet usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara, tj. usluge prevoza od odredišta u inostranstvu do prvog odredišta u Republici Srbiji, nema obavezu da za promet predmetnih […]

DOBIT – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Otvori i preuzmi : Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP Kako popuniti obrazac – pročitaj član 3.-8. Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica  

Izmene podataka u poreskoj evidenciji i linkovi za obrasce Poreske uprave

Izmene osnovnih podataka u poreskoj evidenciji   Pored izmena podataka koje se odnose na PDV evidenciju, poreskoj upravi takođe moraju da se prijave određene promene sa obrascem PPR-1 (za pravna lica) i PPR-2 (za preduzetnike). Obrazac popunite u 2 primerka (uz pečat i potpis koji nije obavezan), priložite potrebne dokaze i predajte Poreskoj upravi koja će vam jedan […]

Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama upave za trezor

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa Sl.glasnik RS br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014   Prilog 3  Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama upave za trezor    Redni broj Unutrašnja […]

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja Sl.glasnik RS br. 77/2014 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak ispravke greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja (u daljem tekstu: poreska obaveza) koju Poreska uprava vrši u postupku poreske kontrole pokrenutom na zahtev poreskog obveznika ili po službenoj […]

Obrazac ZIG – zahtev za ispravku greške u poreskom postupku

                                                                                                          Obrazac ZIG   […]

DOHODAK – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju Sl.glasnik RS br. 49/2014, 28/2015, 30/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem; godišnjeg poreza na dohodak građana. Član 2 Poreske prijave […]

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti obveznika – SAMOOPOREZIVANJEM

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti obveznika SAMOOPOREZIVANJEM Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-1S Kako popuniti – pročitaj član 4 Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanja poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju 

DOHODAK – OBRAZAC PPDG 1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem Otvori i preuzmi : Obrazac_PPDG-1R-paušalci Kako popuniti obrazac – pročitaj član 3. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanja poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju   

DOHODAK – OBRAZAC PPDG 2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-2R-godišnji porez Kako popuniti – pročitaj član 4 Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanja poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju