Ugovor o davanju licence robne marke

UGOVOR O DAVANJU LICENCE ROBNE MARKE Koji su zaključili u __ dana __ ugovorne strane : „___“ d.o.o., iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koju zastupa ____ (u daljem tekstu „Vlasnik“) „___“ d.o.o., iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koju zastupa ____ (u daljem tekstu „Prodavac“) Ugovorne […]

Ugovor o redovnom održavanju opreme

UGOVOR O REDOVNOM ODRŽAVANJU OPREME   ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___ (u daljem tekstu „Naručilac“) ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___ (u daljem tekstu „Naručilac“) Član 1. Naručilac poverava Izvršiocu redovno održavanje opreme ____. Član 2. […]

Ugovor o redovnom održavanju poslovnog prostora

UGOVOR O REDOVNOM ODRŽAVANJU POSLOVNOG PROSTORA Zaključen dana __.__ __. godine u __ između: “___” d.o.o. iz ______ ul. __ br. __  PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Naručilac”) “___” d.o.o. iz ______ ul. __ br. __  PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Izvršilac”). Član 1. Naručilac poverava […]

Ugovor o ostavi robe radi reklamiranja

UGOVOR O OSTAVI ROBE RADI REKLAMIRANJA Zaključen dana __.__.__ godine  između: “___” d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Ostavodavac”) “___” d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Ostavoprimac”)   Član 1. Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu […]

Ugovor o poslovnoj saradnji (lon poslu)

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI (lon poslu) Zaključen dana __.__.___. godine između: “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB ___ mat.br. ___ koga zastupa ___ (u daljem tekstu “Vlasnik“) “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB ___ mat.br. ___ koga zastupa ___ (u daljem tekstu “Konfekcionar”)   PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet […]

Ugovor o otkupu potraživanja

UGOVOR O OTKUPU POTRAŽIVANJA Zaključen dana __.__. između: „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu „Prodavac“) „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu „Kupac“) „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu […]

Ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda

Sadržaj: Dokumentacija za podizanje novca (izjava i priznanica), Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o kupoprodaji-AVANSNO PLAĆANJE, Dostavnica-Prijemnica o preuzimanju robe. Potvrda fizičkog lica o prodaji poljoprivrednih proizvoda “___” d.o.o.  __ ul. __ br. __ PIB __ mat. br. __ Broj : ____ U __, __.__.__. godine I Z J A V A Ovim izjavljujemo da smo […]

Ugovor o poravnanju

UGOVOR O PORAVNANJU Zaključen dana ___ godine u __između : “__” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ “__” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __   Član 1. Predmet ovog Ugovora je dogovor o potpunom izmirenju međusobnih obaveza po osnovu […]

Ugovor izradi aplikativnog softwar-e

UGOVOR O IZRADI APLIKATIVNOG SOFTWARE Zaključen dana __ godine u __ između ugovornih strana : Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu „Kupac“) Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa direktor ___ (u […]

Ugovor o održavanju aplikativnog softwar-e

UGOVOR O ODRŽAVANJU APLIKATIVNOG SOFTWARE   Zaključen dana __ godine u __ između ugovornih strana : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat. br. __  koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu „Klijent“) „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat. br. __  koje zastupa direktor ___ (u […]