Odluka o odobrenju troškova promocije proizvoda/robe

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor/preduzetnik  „__“ d.o.o. iz __ dana __. godine donosi sledeću   O D L U K U o odobrenju troškova promocije proizvoda/robe   Član 1. Odobrava se organizovanje promocije proizvoda/robe kao i svi troškovi u vezi sa njenim organizovanjem.  Član 2. Na promociji koja […]

Odluka o početku obavljanju delatnosti prodaje na malo putem interneta ili pošte

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. /preduzetnik __ iz __ dana __.201_. godine donosi sledeću Odluka o početku obavljanju delatnosti prodaje na malo  putem interneta ili pošte  Privredno društvo „__“ d.o.o. / preduzetnik će počev od __.__.201_. godine otpočeti sa obavljanjem delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom […]

Odluka o rezervisanju troškova za servisiranje opreme u garantnom roku

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o. iz __ dana __. godine donosi sledeću   Odluka o rezervisanju troškova za servisiranje opreme u garantnom roku     Za pokriće troškova servisiranja opreme kao i aplikativnog softwera za obradu podataka koju prodaje odnosno održava “__” naime dugoročnih […]

Ugovor o zakupu putničkog vozila u privatnom vlasništvu za službene svrhe

Pravni subjekt može da isplati vlasniku putničkog ili teretnog vozila neporezivi mesečni iznos ili nalogom za isplatu na njegov tekući račun ili podizanjem gotovog novca i isplatom.  Na iznos koji se isplaćuje preko neporezivog iznosa plaća se porez na dohodak građana i Poreskoj upravi se podnosi poreska prijava OPJ-8. Troškovi popravki, zamene delova, registracija i […]

Ugovor o zakupu mobilnog telefona

Ugovor o zakupu mobilnog telefona  Zaključen u __ dama __.__.201_. godine između:  _______ iz __ , ul. ____ br. ___ JMBG (u daljem tekstu “Zakupodavac”) “________________” iz __, ul. ________________ br. ___, PIB __ tekući račun  ___ kod ______ banke i koje zastupa direktor (u daljem tekstu “Zakupac”)  Član 1. Zakupodavac daje Zakupcu na korišćenje […]

Odluka o plaćanju troškova za poslovne prostorije u zakupu

„__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ PIB : __ Matični broj __   U __, __ 201_. god. ODLUKA o određivanju poslovnih prostorija u kojima će privredno društvo obavljati delatnosti i troškovima koji će se isplaćivati na teret materijalnih troškova Tačka 1. Privredno društvo će obavljati svoje poslovne delatnosti u poslovnim prostorijama u __ […]

Odluka o odobrenju izvođenja investicionih i drugih radova na nepokretnosti

„__“ D.o.o. Broj __ U __, __ 20__. godine     Na osnovu člana 200 i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) jedini član privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ u vršenju funkcije Skupštine Društva dana 20__. godine je doneo sledeću   Odluku o odobrenju izvođenja […]

Odluka o kupovini nepokretnosti

„__“ D.o.o. Broj __ U __, __ 20__. godine     Na osnovu člana 200 i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) jedini član privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ u vršenju funkcije Skupštine Društva dana 20__. godine je doneo sledeću   Odluku o kupovini nepokretnosti […]

Odluke o zajedničkoj izgradnji nepokretnosti

Na osnovu člana 200. i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Srbije  br. 36 i 99/2011) članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __, PIB __ matični broj __ u vršenju funkcije Skupštine društva dana __. godine donosi O D L U K U  Odobrava se potpisivanje i overa Ugovora o […]

Odluke o tekućem održavanju poslovnog prostora (i pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji)

Na osnovu člana 224. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __. 20__. godine donosi sledeću  Odluka o odobrenju troškova tekućeg održavanja skladišta Odobravaju se troškovi za tekuće održavanje zakupljenog poslovnog prostora –skladišta društva „__“ u __, ul. __ br. __ u kome ne stanuje zakupodavac. Radovi tekućeg održavanja […]