Odluke o zajedničkoj izgradnji nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 200. i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Srbije  br. 36 i 99/2011) članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __, PIB __ matični broj __ u vršenju funkcije Skupštine društva dana __. godine donosi

O D L U K U

 Odobrava se potpisivanje i overa Ugovora o zajedničkoj izgradnji koji zaključuju investitori i to : privredno društvo „__“ d.o.o.; fizička lica __, __, __ a na osnovu koga će se vršiti izgradnju  stambeno-poslovnog objekta u __, ul. __ br. __ na građevinskoj paceli __ KO __ spratnosti : ___ (alternativa : Su + Po + PR + 3 + Ps) ukupne bruto građevinske površine __ m2.

 Ugovor iz tačke 1. se zaključuje na osnovu rešenja Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove __ broj __ br. __ od __. godine.

Privredno društvo „__“ d.o.o. će u objektu navedenom u tački 1. ove Odluke nakon završetka izgradnje, raspolagati u svom vlasništvu sa:

  • Jednim lokalom u prizemlju za potrebe društva „__“ d.o.o. u kome će se nalaziti sedište ovog privrednog društva,
  • __ stana i __ ostave na I spratu koje će „__“ d.o.o. graditi za tržište odnosno za prodaju trećim licima,
  • __ garažnih mesta koje će „__“ d.o.o. graditi za tržište odnosno za prodaju trećim licima.

Odobrava se da „__“ d.o.o. vrši finansiranje svih troškova projektovanja, pribavljanja saglasnosti i dozvola, troškova izgradnje i dr. a u cilju završetka izgradnje i sticanja vlasništva poslovnog prostora za potrebe „__“ d.o.o. i stambenog prostora namenjenog za prodaju i sticanje dobiti privrednog društva a prema procentu pripadajućeg dela površine prostora koji pripada privrednom društvu u odnosu na ukupnu površinu objekta koji se gradi

Sastavni deo ove Odluke su dokumenta navedena u tački 2. ove Odluke.

Izgradnja objekta će se vršiti u skladu sa važećim propisima i dobijenim saglasnostima.

                                                                Predsednik Skupštine privrednog društva

                                                                            ________________________

Na osnovu člana 200. i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Srbije  br. 36 i 99/2011) članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __, PIB __ matični broj __ u vršenju funkcije Skupštine društva dana __. godine donosi

O D L U K U

Odobrava se da privredno društvo „__“ d.o.o. u svojstvu investitora, zajedno sa investitorima __, __, __, vrši izgradnju  stambeno-poslovnog objekta u __, ul. __ br. __ na građevinskoj paceli __ KO __ spratnosti : Su + Po + PR + 3 + Ps ukupne bruto građevinske površine __ m2.

Odluka o izgradnji donosi se na osnovu :

 • Rešenja Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda – Sektor za sprovođenje planova i pripremu za građenje broj IX-04 br. 351-275/07 od 12.09.2007. godine,
 • Ugovora o zajedničkoj izgradnji koji je overen kod __ osnovnog suda u __ Ov.br. __ od __. godine koji su zaključili investitori navedeni u tački 1. ove Odluke.

Privredno društvo „__“ d.o.o. će u objektu nakon završetka izgradnje, saglasno zaključenom Ugovoru o zajedničkoj izgradnji, raspolagati u svom vlasništvu sa:

 • Jednim lokalom u prizemlju za potrebe društva „__“ d.o.o. u kome će se nalaziti sedište ovog privrednog društva,
 • __ stana i __ ostave na I spratu koje će „__“ d.o.o. graditi za tržište odnosno za prodaju trećim licima,
 • __ garažnih mesta koje će „__“ d.o.o. graditi za tržište odnosno za prodaju trećim licima.

Odobrava se da „__“ d.o.o. vrši finansiranje svih troškova projektovanja, pribavljanja saglasnosti i dozvola, troškova izgradnje i dr. a u cilju završetka izgradnje i sticanja vlasništva poslovnog prostora za potrebe „__“ d.o.o. i stambenog prostora namenjenog za prodaju i sticanje dobiti privrednog društva a prema procentu pripadajućeg dela površine prostora koji pripada privrednom društvu u odnosu na ukupnu površinu objekta koji se gradi.

Sastavni deo ove Odluke su dokumenta navedena u tački 2. ove Odluke.

Izgradnja objekta će se vršiti u skladu sa važećim propisima i dobijenim saglasnostima.

                                                                Predsednik Skupštine privrednog društva

                                                                            ________________________

 

Servis računara online zakazivanje