Odluka o početku obavljanju delatnosti prodaje na malo putem interneta ili pošte

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. /preduzetnik __ iz __ dana __.201_. godine donosi sledeću

Odluka o početku obavljanju delatnosti prodaje na malo  putem interneta ili pošte

  1.  Privredno društvo „__“ d.o.o. / preduzetnik će počev od __.__.201_. godine otpočeti sa obavljanjem delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta.
  2. Ovu odluku dostaviti knjigovodstvenoj agenciji i arhivi.

 

                                                                           Direktor „__“ d.o.o./Preduzetnik

                                                                      ______________________________

                                                                                                  __