Odluka o plaćanju troškova za poslovne prostorije u zakupu

Servis računara online zakazivanje

__D.o.o.

__, ul. __ br. __

PIB : __

Matični broj __

 

U __, __ 201_. god.

ODLUKA

o određivanju poslovnih prostorija u kojima će privredno društvo obavljati delatnosti i troškovima koji će se isplaćivati na teret materijalnih troškova

Tačka 1.

Privredno društvo će obavljati svoje poslovne delatnosti u poslovnim prostorijama u __ koje se koriste u zakupu i to :

  1. u prostorijama u ul. __ br. __ gde se nalazi registrovano sedište privrednog društva,
  2. u prostorijama u ul. __ br. __ u kome će zaposleni koji bude odredio Direktor obavljati delatnosti privrednog društva.

Tačka 2.

Za prostorije navedene u tački 1. ove Odluke privredno društvo će snositi sve troškove i to :

  1. troškove zakupnine i poreza na zakup,
  2. troškove telefona, električne energije, vode i kanalizacija,
  3. troškove svih taksi i svih naknada vezanih za poslovanje privrednog društva na toj lokaciji,
  4. sve druge neimenovane troškove vezane za lokacije iz tačke 1. ove Odluke.

Ovu Odluku dostaviti :

  • arhivi,
  • knjigovodstvu.

                                                                                                                     Direktor

                                                                                              ___________________________

 

Servis računara online zakazivanje