Sadrži propise o porezu na dohodak građana, mišljenja Ministarstva finansija

Otpremnina do visine neoporezivog iznosa ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana

Otpremnina do visine neoporezivog iznosa ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana   „U okviru programa za rešavanje viška zaposlenih kod određenog poslodavca, zaposlenima prestaje radni odnos po osnovu otkaza ugovora o radu, pri čemu poslodavac zaposlenima isplaćuje pripadajuću otpremninu. Kako se dalje navodi, „poslodavac želi da omogući zaposlenima da se pre pokretanja postupka […]

Ne plaća se porez na kapitalni dobitak koje ostvari fizičko lice prodajom stana koji je stečen pre 24.01.1994. godine

Ne plaća se porez na kapitalni dobitak koje ostvari fizičko lice prodajom stana koji je stečen pre 24.01.1994. godine   „Stan je stečen ugovorom o otkupu stana koji je zaključen i overen kod nadležnog suda u aprilu 1992. godine. Naknadno, aneksom tog ugovora, koji je zaključen i overen pred nadležnim sudom 27.2.2006. godine, precizirano je […]

Prodaja sekundarnih sirovina pravnim subjektima koji su registrovana za vršenje otkupa tih sirovina i porez na dohodak

Prodaja sekundarnih sirovina pravnim subjektima koji su registrovana za vršenje otkupa tih sirovina i porez na dohodak   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju […]

Oporezivanje primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći

Oporezivanje primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći „Odredbom člana 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu solidarne pomoći za […]

Oporezivanje kapitalnog dobitka fizičkog lica–rezidenta Republike Srbije ostvaren prodajom udela u privrednom društu kupcu – pravnom licu rezidentu Slovenije

Oporezivanje kapitalnog dobitka koje ostvari fizičko lice – rezident Republike Srbije prodajom udela u privrednom društu kupcu – pravnom licu rezidentu Slovenije čl.13 Zakona o ratifikaciji ugovora između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu „I.Između Saveta ministara Srbije […]

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju   „Fizičko lice kao vlasnik nepokretnosti, koje je na 1/2 idealnog dela steklo po osnovu ugovora o deobi zaključenim sa bračnim drugom, a preostalu 1/2 idealnog dela steklo je po osnovu ugovora o doživotnom […]

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond   „Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po […]

Plaća se porez na dohodak na iznos isplaćen za dodatnu ishranu zaposlenih

Plaća se porez na dohodak na iznos isplaćen za dodatnu ishranu zaposlenih „Preduzeće koje se bavi građevinskom delatnošću ima u radnom odnosu zaposlene čije je prebivalište van sedišta poslodavca. Pored redovne isplate toplog obroka (na koji se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zaradu), saglasno odluci poslodavca, ponekad se na teret poslodavca […]

Ne plaća se porez na dohodak na isplate stipendije ili kredita deci preminulih radnika do neoporezivog iznosa

Ne plaća se porez na dohodak na isplate stipendije ili kredita deci preminulih radnika do neoporezivog iznosa   „Odredbom člana 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se porez na […]

Jednokratna novčana pomoć zaposlenom ima tretman zarade i plaća se porez i doprinosi

Jednokratna novčana pomoć zaposlenom ima tretman zarade i plaća se porez i doprinosi   „Zaradom u smislu odredbe člana 13. stav 1. Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog […]