Izmene podataka u poreskoj evidenciji i linkovi za obrasce Poreske uprave

Izmene osnovnih podataka u poreskoj evidenciji

 

Pored izmena podataka koje se odnose na PDV evidenciju, poreskoj upravi takođe moraju da se prijave određene promene sa obrascem PPR-1 (za pravna lica) i PPR-2 (za preduzetnike).

Obrazac popunite u 2 primerka (uz pečat i potpis koji nije obavezan), priložite potrebne dokaze i predajte Poreskoj upravi koja će vam jedan primerak overiti i vratiti i koji treba da čuvate u posebnoj evidenciji vaših originalnih dokumenata o poslovanju.

 

Poreske obrasce za PDV možete preuzeti na sajtu Poreske uprave :

http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/pdv/obrasci.html

 Ostale poreske prijave i obrasce možete preuzeti na sajtu Poreske uprave :

  • za pravna lica 

http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html

  • za preduzetnike

http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/poreske-prijave-i-obrasci.html