DOHODAK – OBRAZAC PPDG 2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Servis računara online zakazivanje

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-2R-godišnji porez

Kako popuniti – pročitaj član 4 Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanja poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju 

 

 

 

Servis računara online zakazivanje