Sadrži propisane poreske obrasce i modele poreskih akata koje podnose poreski obveznici – fizička lica i privredni subjekti

DOHODAK – Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Sl. glasnik RS br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012, 61/2013, 118/2013, 74/2013, 118/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), koji se […]

MODEL – Autorski ugovor – model obračuna poreza i doprinosa za NEZAPOSLENO LICE

AUTORSKI UGOVOR – obračun poreza i doprinosa kada je primalac NEZAPOSLENO LICE   Normirani troškovi :    34%   Neto autorski honorar 10.000   Prihod (ugovorena naknada) 15.913 Normirani troškovi – stopa 34% Normirani troškovi – iznos 5.410 Oporezivi prihod 10.503 Porez na dohodak – stopa 20% Porez na dohodak – iznos 2.101 840-711 131 843-95 Doprinos PIO – stopa 24%   Doprinos […]

MODEL – Autorski ugovor – model obračuna poreza i doprinosa za ZAPOSLENO LICE ili PENZIONER

AUTORSKI UGOVOR – obračun poreza i doprinosa kada je primalac ZAPOSLENO LICE ili PENZIONER   Normirani troškovi :    34% Neto autorski honorar 10.000 Prihod (ugovorena naknada) 14.092 Normirani troškovi – stopa 34% Normirani troškovi – iznos 4.791 Oporezivi prihod 9.301 Porez na dohodak – stopa 20% Porez na dohodak – iznos 1.860 840-711 131 843-95 Doprinos PIO – stopa 24% Doprinos PIO – iznos […]

MODEL – Autorski ugovor – model obračuna poreza i doprinosa kada primalac obavlja SAMOSTALNU DELATNOST

AUTORSKI UGOVOR – obračun poreza i doprinosa kada primalac obavlja SAMOSTALNU DELATNOST   Normirani troškovi :        34% Neto iznos za isplatu 10.000   Prihod (ugovorena naknada) 11.521 Normirani troškovi – stopa 34% Normirani troškovi – iznos 3.917 Oporezivi prihod 7.604 Porez na dohodak – stopa 20% Porez na dohodak – iznos 1.521 840-711 131 843-95 Doprinos PIO – stopa 24%   […]

MODEL – Model obračuna poreza za određena primanja zaposlenih koja se isplaćuje IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA

Obračun poreza za određena primanja zaposlenih koja se  isplaćuje IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA  NAKNADA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA POSLA  Neoporeziv iznos 3.476   Neto iznos koji se isplaćuje 10.000   Iznos koji se isplaćuje iznad neoporezivog iznosa 6.524   Uvećanje za pripadajuće javne prihode 7.249   Porez na zarade 725 840-711 111 843-52 UKUPAN TROŠAK […]

MODEL – Model obračuna poreza po ugovorima o zakupu nepokretnosti ili pokretnih stvari

Obračun poreza po ugovorima o zakupu nepokretnosti ili pokretnih stvari u vlasništvu fizičkog lica odnosno pravnog lica ili preduzetniika   U vlasništvu fizičkog lica  ZAKUP NEPOKRETNOSTI  Neto iznos za isplatu 10.000 Prihod (ugovorena naknada) 11.905 Normirani troškovi – stopa 20% Normirani troškovi – iznos 2.381 Oporezivi prihod 9.524 Porez na dohodak – stopa 20% Porez na […]

MODEL – Model obračuna poreza i doprinosa po ugovoru o delu

Obračun poreza i doprinosa – Ugovor o delu   PRIMALAC ZAPOSLEN Prihod (ugovorena naknada) 15.432   Neto iznos za isplatu 10.000 Normirani troškovi – stopa 20% Normirani troškovi – iznos 3.086 Oporezivi prihod 12.346 Porez na dohodak – stopa 20% Porez na dohodak – iznos 2.469 840-711 191 843-30 Doprinos PIO – stopa 24%   Doprinos PIO – iznos 2.963 840-721 117 843-60 Doprinos za […]

IMOVINA – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige – Obrazac PPI-1 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige – Obrazac PPI-2  Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon – Obrazac PPI-3  Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – Obrazac PPI-4  […]

IMOVINA – Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu i prava na nepokretnosima

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu i prava na nepokretnosima („Sl. glasnik RS“, br. 38/2001, 45/2004 i 27/2011) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – […]

IMOVINA – OBRAZAC PPI-1 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige – PPI-1 Otvori i preuzmi : Obrazac PPI- 1 Prilog 1 uz obrazac PPI-1 Podprilog uz prilog 1 Prilog 2 uz obrazac PPI-1 Kako popuniti obrasce – pročitaj član 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje […]