DOHODAK – OBRAZAC PPDG 1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem

Otvori i preuzmi : Obrazac_PPDG-1R-paušalci

Kako popuniti obrazac – pročitaj član 3. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanja poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju