DOBIT – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Servis računara online zakazivanje

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Otvori i preuzmi : Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Kako popuniti obrazac – pročitaj član 3.-8. Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

 

 

Servis računara online zakazivanje