Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana prilikom isplate zarada i plaćanja doprinosa

Porez na zarade na primanja do visine propisanog neoporezivog iznosa lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

Porez na zarade na primanja do visine propisanog neoporezivog iznosa lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca   „Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je […]

Na sredstva koja poslodavac isplati zaposlenima naime rekreacije plaća se porez na dohodak građana na zaradu

Na sredstva koja poslodavac isplati zaposlenima naime rekreacije plaća se porez na dohodak građana na zaradu   „Preduzeće (poslodavac) je tokom 2009. i 2010. godine svim zaposlenima obezbeđivao mogućnost rekreacije, i po tom osnovu preduzeće je primalo fakture od strane sportskih organizacija, sa kojima je imalo zaključene ugovore, i vršilo je plaćanje ugovorenih iznosa po […]

Otpremnina do visine neoporezivog iznosa ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana

Otpremnina do visine neoporezivog iznosa ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana   „U okviru programa za rešavanje viška zaposlenih kod određenog poslodavca, zaposlenima prestaje radni odnos po osnovu otkaza ugovora o radu, pri čemu poslodavac zaposlenima isplaćuje pripadajuću otpremninu. Kako se dalje navodi, „poslodavac želi da omogući zaposlenima da se pre pokretanja postupka […]

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond   „Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po […]

Plaća se porez na dohodak na iznos isplaćen za dodatnu ishranu zaposlenih

Plaća se porez na dohodak na iznos isplaćen za dodatnu ishranu zaposlenih „Preduzeće koje se bavi građevinskom delatnošću ima u radnom odnosu zaposlene čije je prebivalište van sedišta poslodavca. Pored redovne isplate toplog obroka (na koji se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zaradu), saglasno odluci poslodavca, ponekad se na teret poslodavca […]

Jednokratna novčana pomoć zaposlenom ima tretman zarade i plaća se porez i doprinosi

Jednokratna novčana pomoć zaposlenom ima tretman zarade i plaća se porez i doprinosi   „Zaradom u smislu odredbe člana 13. stav 1. Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog […]

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond „Odredbom člana 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se zaradom u poreskom smislu, ne smatra premija za […]

Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana

Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana   „U konkretnom slučaju, javno preduzeće je svojim opštim aktom (pravilnikom) uredilo odnose i uslove (postupka, načina nabavke, upotrebe i rokova trajanja) pod kojim zaposleni u javnom preduzeću mogu dobiti i koristiti radnu […]

Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade

Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade   „U konkretnom slučaju, prema odredbama posebnog kolektivnog ugovora, u cilju prevencije radne invalidnosti poslodavac je obavezan da izdvaja 0,20% iz mase sredstava isplaćenih na ime plata za svaki mesec, za korišćenje organizovanog rekreativnog odmora, […]

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade   „U konkretnom slučaju, u određenom vremenskom periodu (od 2.2.2007. godine do28.5.2008. godine), u skladu sa opštim aktom poslodavca izvršeno je nekoliko isplata zaposlenima u preduzeću na ime jubilarne nagrade zaposlenima za navršenih 10, 20 i 30 godina radnog staža u preduzeću, za krsnu slavu preduzeća, za krsnu […]