Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana prilikom isplate zarada i plaćanja doprinosa

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije   „Na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, […]

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije „Na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, u […]

Kako se definiše struktura zarade zaposlenog

Kako se definiše struktura zarade zaposlenog „1) Članom 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih […]

Kako se definiše struktura zarade zaposlenih

Kako se definiše struktura zarade zaposlenih   „1) Članom 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i […]

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom udela u kapitalu pravnog lica ne ulazi u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom udela u kapitalu pravnog lica ne ulazi u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana „Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, u visini kupoprodajne cene, nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Takođe, predmet oporezivanja ovim porezom […]

Oporezivanje zarada zaposlenih godišnjim porezom na dohodak koji su upućeni na rad u inostranstvu

Oporezivanje zarada zaposlenih godišnjim porezom na dohodak koji su upućeni na rad u inostranstvu   „Domaće privredno društvo osnovalo je u stranoj državi zavisno privredno društvo koje se bavi distribucijom proizvoda široke proizvodnje i radi potreba zavisnog društva i razvoja poslovanja u stranoj državi, domaće privredno društvo upućuje pojedine svoje zaposlene na rad u to […]

Nemogućnost umanjenja osnovice godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu troškova lečenja

Nemogućnost umanjenja osnovice godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu troškova lečenja   „Odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) […]

Na iznos otpremnine iznad neoporezivog koja se isplaćuje zaposlenom koji je proglašen za “tehnološki višak” plaća se porez na dohodak

Na iznos otpremnine iznad neoporezivog koja se isplaćuje zaposlenom koji je proglašen za “tehnološki višak” plaća se porez na dohodak „Odredbom člana 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – […]

Naknada troškova zaposlenom naime razonode, tenisa, skijanja i sl. ima tretman zarade

Naknada troškova zaposlenom naime razonode, tenisa, skijanja i sl. ima tretman zarade   „Sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica, pod zaradom u smislu Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon), smatra se zarada […]

Nemogućnost korišćenja oslobođenje plaćanja poreza i doprinosa za lice koje koristi ili je koristili pravo na subvenciju poreza i doprinosa za PIO prema Uredbi o podsticanju zapošljavanja

Nemogućnost korišćenja oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa za lice koje koristi ili je koristili pravo na subvenciju poreza i doprinosa za PIO prema Uredbi o podsticanju zapošljavanja   „Odredbama čl. 21v, 21g i 21d Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., […]