Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade

Servis računara online zakazivanje

Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade

 

„U konkretnom slučaju, prema odredbama posebnog kolektivnog ugovora, u cilju prevencije radne invalidnosti poslodavac je obavezan da izdvaja 0,20% iz mase sredstava isplaćenih na ime plata za svaki mesec, za korišćenje organizovanog rekreativnog odmora, a zaposleni su dužni da isti koriste u skladu sa kriterijumima koje utvrdi sindikat.

Prema odredbi člana 13. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) pod zaradom se smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog. Takođe, zaradom se smatraju i primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem, saglasno članu 14. Zakona.

Imajući u vidu zakonske odredbe, u konkretnom slučaju, ukoliko prema posebnom kolektivnom ugovoru, poslodavac izdvaja novčana sredstva u ugovorom opredeljenom iznosu, iz plata zaposlenih za svaki mesec na koje (ukupan iznos plata) su prethodno plaćeni porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zaradu, a radi korišćenja organizovanog rekreativnog odmora u cilju prevencije radne invalidnosti zaposlenih, takvo davanje ne predstavlja činjenje pogodnosti zaposlenom koje podleže oporezivanju porezom na zaradu i obavezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Međutim, ukoliko poslodavac sredstva za navedene svrhe izdvaja iz sredstava na koje nisu obračunati i plaćeni porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zaradu, takvo davanje zaposlenima predstavlja pogodnost i podleže oporezivanju porezom na zaradu i obavezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-63/2008-04 od 06.07.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje