Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o drugim prihodima

Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO

Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO „Ugovorenu naknadu po osnovu ugovora o delu zaključenog sa Ministarstvom kulture i informisanja, koju ostvari fizičko lice koje ima status samostalnog umetnika, za rad u svojstvu člana komisije obrazovane na osnovu rešenja o formiranju komisije saglasno odgovarajućim propisima, […]

Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja

Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja „Prihodi koje ostvare fizička lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, a koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se […]

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku prilikom isplate naknade za otkup sekundarnih sirovina

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku prilikom isplate naknade za otkup sekundarnih sirovina   „Rezidentno pravno lice koje vrši otkup sekundarnih sirovina i otpada dužno je da (počev od 31. maja 2013. godine) prilikom isplate naknade rezidentnom ili nerezidentnom pravnom licu (od kojeg otkupljuje sekundarne sirovine i otpad) obračuna, obustavi i na […]

Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana (18.03.2014.)

Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana   „Naknada troškova kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima (kongresi, seminari i sl.) zdravstvenim radnicima koji nisu zaposleni kod isplatioca podleže plaćanju poreza na dohodak građana na druge prihode saglasno odredbi člana 85. Zakona o porezu […]

Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)

Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)   „Članom 119. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati u skladu sa opštim aktom: otpremninu pri odlasku u […]

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni  u godišnji porez na dohodak „Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih […]

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak „Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih […]

Primanja zaposlenih članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti i poreski tretman tih primanja

Primanja zaposlenih članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti i poreski tretman tih primanja   „• Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine, izmenjena je odredba člana 85. Zakona o porezu na dohodak […]

Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave

Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave „• Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine, izmenjena je odredba člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. […]

Prodaja lične imovine fizičkog lica i plaćanje poreza na dohodak (više mišljenja)

Prodaja lične imovine fizičkog lica i plaćanje poreza na dohodak (više mišljenja)   „Prema navodima u zahtevu, pravno lice će se baviti proizvodnjom nakita i srodnih predmeta od plemenitih metala i otkupom lomljenog zlata i srebra od fizičkih lica radi dalje prerade, odnosno radi upotrebe za vršenje navedene delatnosti registrovane u skladu sa odredbama Zakona […]