Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o drugim prihodima

Prihod koji ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica izdavanjem reklamnog prostora na svom internet sajtu je oporeziv

Prihod koji ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica izdavanjem reklamnog prostora na svom internet sajtu je oporeziv „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – […]

Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak

Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak   „Pravno lice koje će se baviti proizvodnjom nakita od plemenitih metala i otkupom sekundarne sirovine u vidu plemenitih metala (zlata, srebra), planira da otkupljuje plemenite metale koji bi bili namenjeni izvozu kao gotov proizvod ili kao lom (sekundarna sirovina iz […]

Kakav poreski tretman ima naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Kakav poreski tretman ima naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca „Prema navodima iz dopisa, agencija organizuje edukativne skupove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i snosi troškove smeštaja i ishrane fizičkim licima koja nisu zaposlena u agenciji, a koja na poziv agencije prisustvuju skupovima u svojstvu predavača ili gosta, […]

Oporezivanje lica za nenovčano primanje koje primi od pravnog lica kod koga je radilo (više mišljenja)

Oporezivanje lica za nenovčano primanje koje primi od pravnog lica kod koga je radilo (više mišljenja)   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US – dalje: Zakon), odredbama čl. 1. i 2. […]

Poreske obaveze fizičkog lica na primanje koje ostvari od stranog pravnog lica – obrazac PP OPO (više mišljenja)

Poreske obaveze fizičkog lica na primanje koje ostvari od stranog pravnog lica – obrazac PP OPO (više mišljenja)   „Saglasno odredbi člana 107. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – […]

Reklamiranje putem davanja fizičkim licima odevnih proizvoda i obaveza plaćanja poreza na dohodak

Reklamiranje putem davanja fizičkim licima odevnih proizvoda i obaveza plaćanja poreza na dohodak   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US – dalje: Zakon) propisano je da […]

Oporezivanje davanja službenog vozila na lično korišćenje u privatne svrhe

Oporezivanje davanja službenog vozila na lično korišćenje u privatne svrhe   „Odredbom člana 14. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US – dalje: Zakon) propisano je da se zaradom u […]

Plaćanje poreza na dohodak na primljenu naknadu štete na poljoprivrednim ili drugim kulturama

Plaćanje poreza na dohodak na primljenu naknadu štete na poljoprivrednim ili drugim kulturama „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana, u […]

Porez na dohodak na naknadu za ustupljeno pravo službenosti prolaza i korišćenja nepokretnosti

Porez na dohodak na naknadu za ustupljeno pravo službenosti prolaza i korišćenja nepokretnosti   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana, u skladu sa […]

Prihod isplaćen fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca kao naknada troškova

Prihod isplaćen fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca kao naknada troškova   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana, u […]