Oporezivanje paušalnog preduzetnika koji je izgubio taj status jer je postao obveznik PDV

Oporezivanje paušalnog preduzetnika koji je izgubio taj status jer je postao obveznik PDV „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju […]

Nepriznavanje rashoda u poreskom bilansu preduzetnika po osnovu fiskalnog isečka

Nepriznavanje rashoda u poreskom bilansu preduzetnika po osnovu fiskalnog isečka   „U poreskom bilansu preduzetnika, kako je propisano odredbom člana 35. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon), usklađivanje prihoda i rashoda vrši […]

Uzimanje nepokretnosti i pokretnih stvari iz poslovne imovine preduzetničke radnje

Uzimanje nepokretnosti i pokretnih stvari iz poslovne imovine preduzetničke radnje   „Preduzetnik je u toku 2005. godine u imovinu svoje preduzetničke radnje uneo nepokretnost – lokal koji je prethodno nabavio iz sopstvenih sredstava, i namerava da zaključi ugovor o poklonu predmetne nepokretnosti i pokretnih stvari koje se nalaze u nepokretnosti, sa svojim kćerkama. Odredbom člana […]

Pozajmica novčanih sredstava preduzetnika svom pravnom subjektu

Pozajmica novčanih sredstava preduzetnika svom pravnom subjektu   „Prema odredbi člana 14. st. 3, 4. i 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), porez na nasleđe […]

Poreski period za obveznika-preduzetnika koji menja formu u privredno društvo

Poreski period za obveznika-preduzetnika koji menja formu u privredno društvo   „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/05 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u […]

Naplata neizmirenog duga nakon zatvaranja zanatske radnje

Naplata neizmirenog duga nakon zatvaranja zanatske radnje   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, […]

Prenos celokupne imovine preduzetničke radnje i PDV obaveza

Prenos celokupne imovine preduzetničke radnje i PDV obaveza   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br.84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, […]

Unošenje podataka o prihodu paušalnog obveznika u godišnju poresku prijavu radi utvrđivanja poreza

Unošenje podataka o prihodu paušalnog obveznika u godišnju poresku prijavu radi utvrđivanja poreza   „Odredbom člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u […]

Poreska obaveza po osnovu prodaje imovine paušalnog obveznika po zatvaranju radnje

Poreska obaveza po osnovu prodaje imovine paušalnog obveznika po zatvaranju radnje    „U konkretnom slučaju, fizičko lice kao bivši vlasnik samostalne zanatske radnje koji je porez plaćao na paušalno utvrđen prihod (paušalac), po prestanku obavljanja samostalne delatnosti, odnosno posle zatvaranja radnje prodao je mašine koje su po prestanku obavljanja registrovane delatnosti ostale kao njegovo vlasništvo, […]

Podizanje gotovog novca pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost radi isplate troškova poslovanja

Podizanje gotovog novca pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost radi isplate troškova poslovanja   „Odredbom člana 51. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik, nezavisno od načina na koji se […]